4-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİM ÖZELLİKLERİ – DİNİ GELİŞİM

Yazar Yorum Yap 481 views

4-6 YAŞ ÇOCUKLARIN DİNİ GELİŞİMİ

• Her konuda ne, neden, nasıl, niçin gibi sorular sorar.
• Özellikle kâinatın düzeni ve Allah hakkında çok soru sorar.
• Bilinçli veya bilinçsiz, çevresinde gördüğü her şeyi taklit eder. Ezberleyebildiği bazı dinî
ifadeler veya cümleler onun için çok az anlam ifade eder.
• Dinî gelişimde ailenin, birlikte olduğu diğer yetişkinlerin tutumu ve dinî konuların
doğrudan doğruya öğretilmesi rol oynar.

dini gelişim
• Tabiatın, canlı-cansız varlıkların oluşması, devam etmesi, değişimi, canlıların doğup
büyümesi, gelişmesi gibi olayları merak eder ve onların nereden gelip nereye gittikleri,
sonlarının ne olacağı, ölümün ne olduğu, öldükten sonra ne olacağı gibi konularda
çeşitli sorular sorar.
• Herhangi bir kavramı anlamaya çalışırken yaptığı gibi çoğu kez zihninde Allah’a ait
zihinsel bir şema oluşturur. Bu şemalar ise bilişsel gelişimine paralel olarak farklılıklar
gösterir.
• Antropomorfizm yani insana benzetme özelliğinden dolayı Allah tasavvuru da insana
benzemektedir. Allah’ı aileden uzakta, gökyüzünde veya bulutların üzerinde yaşayan,
onları her zaman koruyabilen özel bir insan olarak görür.
• Somut düşündüğünden dolayı, soyut kavramları anlayamaz ve kavrama kabiliyeti ancak
görünen şeylere yöneliktir.
• Duaların Allah ile bağlantılı olduğunun farkında olmasına rağmen, duaların anlamlarını anlamaz.
• Dua çocuklar için niçin yapıldığı bilinmeyen ama her zaman (dua yatmadan önce,
ibadet yerlerinde, yemekten önce veya sonra) yapılan dinî merasimdir. Çok fazla hissetmeden itaatkâr dua eder.
• Dualarının içeriği, kişisel maddi isteklerine yöneliktir.
• Etkilendiği ve en fazla merak ettiği konulardan birisi de ölümdür.
• Ölüm kelimesini bilmesinden çok önce, yokluk, kayıp ve var olmamak fikirlerini öğrenir.
• 4-5 yaşlarında ölümü uzun bir uykuyla bir tutar ve yavaş yavaş ölümden korkmaya
başlar.
• 5-6 yaşlarında ölümle hastalık ve yaşlılık arasında bir ilişki kurmaya başlar, yaşlı insanların öleceğini kabul eder ancak yine de döneceklerine inanır.

Dr. Z. Nezahat CİHANDİDE • Pedagog

 

Yorum yaz