4-6 YAŞ ÇOCUKLARDA GELİŞİM ÖZELLİKLERİ – SOSYAL GELİŞİM

Yazar Yorum Yap 424 views

4-6 YAŞ ÇOCUKLARDA SOSYAL GELİŞİM
* Yetişkinlerle ve diğer çocuklarla olumlu ilişkiler kurabilen sosyal bir varlık haline gelir.
* Evine ve annesine bağlı olmasına rağmen, ev ortamının dışına çıkma isteği vardır. Çevresini
genişletmek ister.
* Bedensel gelişimi ve dil olanakları çocuğun çevresiyle daha bağımsız ilişkiler kurmasına olanak
verir.
* Bu yaş çocuğunda yetişkinin davranışlarını model alıp tekrar etme özelliği vardır. Özellikle
yetişkinin sosyal davranışlarını örnek alarak, kendi davranışı gibi uygulamaya başlar. Çevresinde
gördüğü davranış modellerini kendi oyunu içinde sergiler.
* Toplumsal kuralları öğrenmeye başlamıştır. Çocuk yaşıtlarıyla oynamaktan hoşlanır. Arkadaşları
ile oyunu sırasında bazı uyumsuzluklar yaşayabilir. Oyunun kurallarına uymaya başlamıştır.
* Erkek ya da kız olarak cinsiyetine bağlı bir kimlik kazanmaya başlar. Kendi cinsiyetinden arkadaş
seçer. Çocuklar oyun oynarken oyuncaklarını paylaşır, arkadaşı ile işbirliği yapabilir. Oyun içinde
sırasının gelmesini bekleyebilir.
* Düşle gerçeği henüz ayıramadığı için hayalî oyunlar oynar ve hayalî oyun arkadaşları edinir.
* Hayal ürünü olan hikâyeleri anlatmaktan hoşlanır. Uzun hikâyeler anlatarak gösteriş yapar.
* Giyeceğini kendisi seçmeye çabalar, ayakkabısını kendisi bağlamak ister, sokağa çıkıp oynamak
ister.
* Oyunlar dışında evdeki işlere, yetişkinlerin yaptıklarına, ilgi duyar. Anne-babasına ev işlerinde
yardımcı olmaya çalışır. Sorumluluk alabilir. Alış-veriş yapabilir, basit ev işlerini beceriyle yapar.
* Ben kavramının yanında “biz” kavramını da geliştirir. Biz kavramında, yani anne, baba ve
kardeşler, yakın akrabalar yer alır.
* Şaka yapmaktan hoşlanır.

sosyal gelişim

Eğitim doğumla başlar ve hayat boyu devam eder. Bu uzun sürecin belki de en önemli evresini insan
beyninin ve sinir sisteminin en hızlı geliştiği ilk beş yaş dönemi oluşturur. En yoğun öğrenme bu
dönemde görülür.

Yapılan araştırmalar, 4-6 yaş dönemde kazanılan tecrübelerin, bireyin sağlıklı
bir kişilik yapısı oluşturmasında, yeteneklerini en verimli şekilde geliştirebilmesinde, inanç ve
değer yargılarının şekillenmesinde ve toplumda sorumluluk sahibi olabilmesinde etkili olduğunu
göstermiştir.

İnsanın hayatı boyunca öğreneceği şeylerin üçte ikisini üç-altı yaş arasında öğrendiği
araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu nedenle 4-6 yaş dönemde çocuğun zihinsel, duygusal, sosyal,
dinî ve ahlakî gelişimi için onu destekleyici, uyarıcı ve eğitici bir çevre son derece önemlidir.
Her çocuk ilk doğduğu andan itibaren psiko-motor, dil, duygusal, sosyal, bilişsel, dinî ve ahlakî açıdan belirli gelişim aşamalarından geçer. Eğitim uygulaması yaparken, çalışılan grubun gelişim özelliklerini bilmek gerekir.
olmalıdır. Çocuğun gelişim aşamaları bilindiğinde o dönem çocuğun neler yapıp neler yapamayacağı konusunda bilgi sahibi olunur. Bu nedenle 4-6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini bilerek okul
öncesi din eğitim programı hazırlanmalıdır.

Yorum yaz