4-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİM ÖZELLİKLERİ – AHLAKİ GELİŞİM

Yazar Yorum Yap 505 views

4-6 YAŞ AHLAKİ GELİŞİM:
• Doğruyu kurallara aynen uyma, otorite ve cezaya boyun eğme şeklinde algılar. Ahlaki
kuralları biçimsel ve sözel olarak yorumlayarak yerine getirir.
• Bir şey kötüdür çünkü büyükler öyle öğretmişlerdir.
• Doğru ve yanlış sabittir, bir şey ya doğrudur ya yanlıştır.
• Doğruluk ve yanlışlığı hareketin sonuçlarına göre değerlendirir. Yani, sonuçta ceza
alıyorsa davranışı yanlıştır. Kuralları, iyi ve kötüyü tam olarak algılayamaz.
• Ahlak anlayışı esnek olmayıp mutlak ve değişmez kuralları içerir.

ahlaki gelişim
• Doğru ve yanlışı ortadaki mutlak zarara göre ölçer, niyet gibi soyut kavramları
değerlendiremez.
• Kurallara uymayıp fiziksel kazalara uğrayınca, Allah tarafından cezalandırıldığına
inanır. Suç işlediğinde başına mutlaka kötü bir şey geleceğine inanır.
• Doğru, kural ve otoriteye körü körüne bağımlılıktır. Amaç cezadan ve maddi zarardan
kaçınmaktır. Doğru, ceza ile sonuçlanan kuralların çiğnenmesinden sakınmaktır.
• Adaleti kanunla eş anlamlı görür ve otoriteden ayrı düşünmez.
• Kötü bir iş yapan insanın bu kötülüğü karşısında acı çekmesi gerektiğini düşünür.

Yorum yaz