YAZ KUR’AN KURSU DERS PROGRAMI

Yazar Yorum Yap 568 views

YAZ KUR’AN KURSU DERS PROGRAMI 
1. KUR
DERS: AHLAK

HEDEF DAVRANIŞLAR KONULAR YÖNTEM VE TEKNİK ARAÇ-GEREÇ
I.ÜNİTE: GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞTA BULUNALIM
I. HAFTA 1-Ahlak ve ahlaklı insanın kim olduğunu kavrayabilme/kavrar.
2-Temizlik kavramını açıklayabilme/açıklar.
2-Temizliğin İslamın temeli olduğunu kavrayabilme/kavrar.
1-Ahlak ve ahlaklı insan kimdir?
2-Temizlik İslam’ın özüdür.
· Takrir (anlatım)
· Soru cevap
· Drama
Ders kitabı, tahta, kalem.
II. ÜNİTE:
II. HAFTA 1-Ahlaki bir değer olarak doğruluk kavramını açıklayabilme/açıklar.
2-Doğru olmaya istekli olabilme/olur.
3-İyilik kavramını açıklayabilme/açıklar.
4-Allahın iyilerle beraber olduğunu fark edebilme/eder.
1-Doğruluktan ayrılmayalım.
2-Allah iyilerle beraberdir.
· Takrir (anlatım)
· Soru cevap
· Grup çalışması
· Örnek olay
Ders kitabı, çalışma kâğıtları, tahta, kalem.
III. ÜNİTE:
III. HAFTA 1-Ahlaki bir değer olarak sevgi kavramını açıklayabilme/açıklar.
2-Kul hakkı kavramını açıklayabilme/açıklar.
3-İslam’ın kul hakkı konusuna verdiği önemi fark edebilme/fark eder.
1-İslam sevgi dinidir.
2-İslam’ın temel bir ilkesi: kul hakkına dikkat edelim.
· Anlatım
· Soru cevap
· Drama
Ders kitabı, kâğıtları, tahta.

YAZ KUR’AN KURSU DERS PROGRAMI
1. KUR
DERS: İBADET

HEDEF DAVRANIŞLAR KONULAR YÖNTEM VE TEKNİK ARAÇ-GEREÇ
I.ÜNİTE: İBADETLERİMİZ
I. HAFTA 1-İbadetin anlamını ve amacını kavrayabilme/kavrar.
2-İbadetlerimizi sayabilme/sayar.
3-Mükellefin davranışı ile ilgili kavramları
Sıralayabilme/sıralar.
1-İbadetin tanımı, amacı ve önemi.
2-İbadetlerimiz.
3-Mükellefin davranışı ile ilgili hükümler.
· Anlatım
· Soru cevap
· Kavram haritası
Ders kitabı, (dinimizi öğreniyoruz) tahta, kalem.
II.ÜNİTE: TEMİZLİK İMANDAN GELİR
II. HAFTA 1-Temizlik-ibadet ilişkisini anlayabilme/
Anlar.
2-Abdestin farzlarını ve abdesti bozan şeyleri sayabilme/sayar.
3-Abdestin alınışını uygulayabilme/ uygular.
4-Guslün fazlarını sayabilme sayar.
5-Guslün yapılışını uygulayabilme/uygular
1-Temizlik
2-Abdest ve guslün fazları.
3-Abdest ve guslün alınışı.
· Anlatım
· Soru cevap
· Gösterip yaptırma
· Drama
Ders kitabı, tahta, kalem, ilmihal.
III.ÜNİTE: NAMAZ KILIYORUZ
III. HAFTA 1-Beş vakit namazın rekatlarını farz ve sünnetlerine göre sayabilme/sayar.
2-beş vakit namazın kılınışını uygulayabilme/uygular.
3-Namazı bozan durumları sıralayabilme/ sıralar.
1-Namazın rekatlarının sayımı.
2-Namazın kılınışı.
3-Vakit namazları.
· Anlatım
· Soru cevap
· Gösterip yaptırma
· Nesi var oyunu
Ders kitabı, (dinimizi öğreniyoruz) tahta, kalem.

YAZ KUR’AN KURSU DERS PROGRAMI
1. KUR
DERS: İTİKAT

HEDEF DAVRANIŞLAR KONULAR YÖNTEM VE TEKNİK ARAÇ-GEREÇ
ÜNİTE: KELİME-İ TEVHİD VE KELİME-İ ŞEHADET
I. HAFTA 1-Kelimeyi Tevhid ve Türkçe anlamını söyleyebilme/söyler.
2-Kelime-i Şehadeti Türkçe anlamıyla söyleyebilme/söyler.
3-Kelimeyi Tevhid ve Kelime-i Şehadetin İslam dinindeki önemini kavrayabilme/ kavrar.
1-Kelime-i Tevhid.
2-Kelime-i Şehadet.
3-İslam Dininin temeli Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet.
· Takrir
· Soru cevap
· Drama
Ders kitabı, tahta, kalem,
ÜNİTE: İSLAM VE İSLAM’IN BEŞ ESASI
II. HAFTA 1-İslam kavramını tanımlayabilme/ tanımlar.
2-İslam’ın esaslarını açıklayabilme/ açıklar.
3-İslam’ın beş temel esas üzerine kurulduğu
nu ama İslam’ın bunlardan ibaret olmadığını açıklayabilme/ açıklar.
1-İslam nedir?
2-İslam beş esas üzerine kurulmuştur.
· Takrir
· Grup çalışması
· Drama
· Soru cevap
Ders kitabı, tahta, kalem,
Kuklalar.
ÜNİTE: İMAN VE İMANIN ALTI ESASI
III. HAFTA 1-İman, mümin ve Müslüman kavramlarını tanımlayabilme/tanımlar.
2-İman esaslarını sayabilme, açıklayabilme/açıklar.
1-İman nedir?
2-Mümin veya Müslüman kimdir?
3-İman esasları altıdır.
· Takrir
· Soru cevap
· Beyin fırtınası
· Kavram haritası
Ders kitabı, tahta, kalem bu

YAZ KUR’AN KURSU DERS PROGRAMI
1.KUR
DERS: K.KERİM

HEDEF DAVRANIŞLAR KONULAR YÖNTEM VE TEKNİK ARAÇ-GEREÇ
ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM, K.KERİM OKUMAYA GİRİŞ-SURE VE DUA EZBERLİYORUZ
I. HAFTA 1-İslam’ın K.Kerim öğrenmeye ve öğretmeye verdiği önemi kavrayabilme/kavrar.
2-K.Kerim ve muhtevası hakkında bilgi -verebilme/verir.
3-Harflerin isimlerini sayabilme/sayar.
4-Harflerin şekillerini tanıyabilme/tanır.
5-Harekeleri tanıyabilme/tanır.
6-Harekelerle okuyabilme/okur.
7-Subhaneke, ettehiyyatu okuyabilme/okur.
1-İslam’ın K.Kerim öğrenmeye ve öğretmeye verdiği değer.
2-K.Kerim nasıl bir kitaptır.
3-K.Kerim nelerden bahseder.
4-Harfler (isimleri, harfleri tek başına, başta, ortada, sonda tanıyabilme)
5-Harekeler (üstün, esre, ötre harflerle okunuşu).
6-Subhaneke ve tahiyyat duası.
· Takrir
· Buldurma
· Grup çalışması
· Bireysel çalışma
· Eğitsel oyun (harf tanıma ve
dua ezberleme oyunları)
Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı,
tahta, kalem, karton levhalar, projeksiyon.
ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM OKUMAYA GİRİŞ-SURE VE DUA EZBERLİYORUZ
II. HAFTA 1-Cezm’i tanıyabilme/tanır.
2-Cezm’li kelimeleri okuyabilme/okur.
3-Şeddeyi tanıyabilme/tanır.
4-Şeddeli kelimeleri okuyabilme/okur.
5-Salli-barik ve Rabbena dualarını okuyabilme/okur.
1-Cezm ve cezmli kelimelerin okunuşu.
2-Şedde ve şeddeli kelimelerin okunuşu.
3-Salli-barik ve Rabbena dualarını ezbere okuyabilme.
· Takrir
· Buldurma
· Grup çalışması
· Bireysel çalışma
· Eğitsel oyun (harf tanıma ve
dua ezberleme oyunları)
Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı,tahta, kalem, karton levhalar, projeksiyon.
ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM OKUMAYA GİRİŞ-SURE VE DUA EZBERLİYORUZ
III. HAFTA 1-Tenvin’i tanıyabilme/tanır.
2-Tenvinli kelimeleri okuyabilme/okur.
Med harflerini tanıyabilme/tanır.
3-Med harflerini tanıyabilme/tanır.
4-Med harflerini kelimede okuyabilme/ okur.
5-Zamiri tanıyabilme/tanır.
6-Zamiri okuyabilme/okur.
7-Fatiha,İhlas ve Kevseri okuyabilme/ okur.
1-Tenvin ve tenvin’li kelimelerin okunuşu
2-Med harfleri ve kelime içinde okunuşu.
3-zamir ve okunuşu.
4-Fatiha, İhlas, ve Kevser surelerini ezbere okuma.
· Takrir
· Buldurma
· Grup çalışması
· Bireysel çalışma
· Eğitsel oyun (harf tanıma ve
dua ezberleme oyunları)
Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı,
tahta, kalem, karton levhalar, projeksiyon.

YAZ KUR’AN KURSU DERS PROGRAMI

1. KUR
DERS: SİYER

HEDEF DAVRANIŞLAR KONULAR YÖNTEM VE TEKNİK ARAÇ-GEREÇ
I.ÜNİTE: PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED’İN HAYATINI ÖĞRENİYORUZ: PEYGAMBERLİK ÖNCESİ HZ. MUHAMMED
I. HAFTA 1-Hz. Muhammed’in doğduğu (sosyal, kültürel ve dini) çevreyi açıklayabilme/ açıklar.
2-Hz. Peygamber’in ailesi, doğumu, çocukluğu ve gençliğini genel hatlarıyla tanıyabilme/tanır.
3-Hz. Peygamber’in evliliğini ve çocuklarını açıklayabilme/açıklar.
1-Hz. Peygamber’in doğduğu çevre.
2-Hz. Peygamber’in doğumu, çocukluğu, gençliği, ailesi, evliliği ve çocukları.
· Anlatım
· Soru cevap
· Kavram haritası
Ders kitabı, K.Kerim, resimler, bulmacalar, çalışma kâğıtları, CD, tahta, kalem, hadis kitapları.
II. ÜNİTE: PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED (A.S.) : MEKKE DÖNEMİ
II. HAFTA 1-Peygamber oluşu: İlk vahyi açıklayabilme/açıklar.
2-Hz. Peygamber ve Müslümanlara Mekke döneminde uygulanan baskıları anlatabilme/anlatır.
3-Hz. Peygamber’in Mekke döneminde İslam’ı yaymak için yaptığı faaliyetleri sıralayabilme/sıralar.
4-Medine’ye hicretin sebeplerini sayabilme/sayar.
1-Peygamber oluşu: ilk vahiy.
2-Vahyin yakın çevreye duyurulması.
3-Hz. Peygambere ve Müslümanlara uygulanan baskılar.
4-İslam Dinini insanlara anlatma faaliyetleri.
5-Taif’e yolculuk.
6-Gece yolculuğu (İsra ve Miraç)
7-Medine’ye hicret.
· Anlatım
· Soru cevap
· Kavram haritası
· Örnek olay
Ders kitabı, K.Kerim, resimler, çalışma kâğıtları, tahta, kalem, hadis kitapları.
III. ÜNİTE: PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED (A.S.) : MEDİNE DÖNEMİ
III. HAFTA 1-Hz. Peygamber’in Medine’deki ilk faaliyetlerini anlatabilme/anlatır.
2-Medine’deki diğer inanç gruplarıyla ilişkileri genel olarak tanıyabilme/tanır.
3-Hz. Peygamber’in Medine’de İslam’ı yayma yayma faaliyetlerini sıralayabilme/ sıralar.
4-Hz. Peygamber’in vefatını, Veda Hutbesini açıklayabilme/açıklar.
1-Hz. Peygamber’in Medine’deki ilk faaliyetleri.
2-Diğer inanç mensupları ile ilişkileri.
3-Mekke’ye geri dönüş.
4-Medine’deki İslam’ı anlatma faaliyetleri.
5-Veda Hutbesi.
6-Veda Haccı.
· Anlatım
· Soru cevap
· Örnek olay
Ders kitabı, çalışma kâğıtları, tahta, kalem, Peygamberimi öğreniyorum.

YAZ KUR’AN KURSU DERS PROGRAMI
2. KUR
DERS: AHLAK

HEDEF DAVRANIŞLAR KONULAR YÖNTEM VE TEKNİK ARAÇ-GEREÇ
I.ÜNİTE: GÜZEL SÖZ VE DAVRANIŞTA BULUNALIM
I. HAFTA 1-Hoşgörü ve bağışlama kavramlarını açıklayabilme/açıklar.
2-Hoşgörü ve bağışlayıcı olmaya istekli olabilme/olur.
3-Ahlaki bir kavram olarak yardımlaşmayı açıklayabilme/açıklar.
4-Yardımlaşmaya istekli olabilme/olur.
1-Hoşgörülü ve bağışlayıcı olalım.
2-Yardımlaşalım.
· Anlatım
· Soru cevap
· Drama
· Tartışma
Ders kitabı, tahta, kalem.
II. ÜNİTE:
II. HAFTA 1-Sözünde durma kavramını açıklayabilme/açıklar.
2-Sözünde durmadığında sonucun ne olduğunu kestirebilme/kavrar.
1-İslam ahlakının öngördüğü model insanda bulunması gereken en temel erdemlerden biri olarak sözünde durmak. · Anlatım
· Soru cevap
· Kavram haritası
· Örnek olay
Ders kitabı, çalışma kâğıtları, tahta, kalem.
III. ÜNİTE:
III. HAFTA 1-Adalet kavramını açıklayabilme/açıklar.
2-İslam dininin niçin adalet dini olduğunu kavrayabilme/kavrar.
3-Özveri kavramını açıklayabilme/ açıklar.
4-Özverili olmaya istekli olabilme/olur.
1-İslam adalet üzerine kurulmuştur.
2-Özverili olalım
· Anlatım
· Soru cevap
· Beyin fırtınası
· Kavram haritası
Ders kitabı, tahta, kalem, konuyla ilgili atasözleri vecizeler

 

4-6 Yaş Yaz Kur’an Kursu Ders Programı 1.Hafta

4 6 yaş Kuran Eğitimi Etkinlikleri

YAZ KUR’AN KURSU DERS PROGRAMI

2. KUR
DERS: İBADET

 

 

 

 

 

 

HEDEF DAVRANIŞLAR KONULAR YÖNTEM VE TEKNİK ARAÇ-GEREÇ
I.ÜNİTE: NAMAZ KILIYORUZ
I. HAFTA 1-Bayram namazı, teravih ve cenaze namazlarının kılınışlarını uygulayabilme/ uygular. 1-Bayram, teravih ve cenaze namazının kılınışı. · Anlatım
· Soru cevap
· Gösterip yaptırma
Ders kitabı, tahta, kalem.
II. ÜNİTE: EY İMAN EDENLER ORUÇ SİZE FARZ KILINDI
II. HAFTA 1-Oruç ibadetini tarif edebilme /tarif eder.
2-Oruç ibadetinin önemini kavrayabilme/ kavrar.
3-Oruçla ilgili temel kavramları açıklayabilme/ açıklar.
1-Orucun anlamı.
2-Orucun önemi.
3-Oruçla ilgili temel kavramlar.
· Anlatım
· Soru cevap
· Nesi var oyunu
Ders kitabı, tahta, kalem, ilmihal.
II. ÜNİTE: EY İMAN EDENLER ORUÇ SİZE FARZ KILINDI
III. HAFTA 1-Orucu bozan durumları sayabilme/ sayar.
2-İftar duasını ezberleyebilme/ ezberler.
3-İftar duasının anlamını kavrayabilme/ kavrar.
Etiketler
Sonraki konu »

Yorum yaz