Okul Öncesi Değerler Eğitiminin Önemi

Yazar Yorum Yap 373 views

Okul öncesi eğitimde,okul öncesi dini eğitimde ve 4-6 yaş Kur’an Kurslarında çocuklara değerler eğitimi dersi verilir.Peki değerler eğitimi nedir ve neden bu kadar önemsenmelidir?

Niçin Değerler Eğitimi?
İçinde bulunduğumuz yaşam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu acaba? Biz her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi? Televizyonlarda bu kadar şiddet içerikli programları seyrederken barışçıl ve vicdanlı  insanlar olabilecekler mi? Biz  bu denli aşırı korumacı davranırsak onların özgüvenleri gelişecek mi?
Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?


Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak mı düşünülmeli?
Temel insanî değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonları arasında değil mi? Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar yada diğer eğitim veren kurumlar gerektiği kadar öğrencilerine rehber olabiliyor mu?
Yükselen şiddet eğilimleri,Sahtekârlıkta ve aldatmacada büyük artış artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık),
Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme,
İş ahlâkınını yok oluşu,
Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı ve intihar) artış vb.
Değişen ve gelişen dünya ile beraber televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar aracılığıyla bütün dünya, artık çocuklarımızın sosyal çevresi olmuştur.

Aile ve okul tarafından verilen değerlerle televizyon ve dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman farklılık göstermektedir.Bu noktada anne babaların işleri daha da zorlaşmaktadır.
Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok daha önemli bir hâle gelmiştir.Ortak değerler oluşturamayan bir toplumun  bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir.Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken gönüllerini de sevgiyle donatıp onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için okullarımızda Değerler Eğitimi verilmesi gereklidir.


Değerler Eğitiminin  Amaçları
Toplumda İyi karakterli bireyler yetiştirmek,Temel değerleri pekiştirmek,Miili ve manevi değerlerimizi yaşatmak.
Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek.Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak.

4-6 YAŞ EĞLENCELİ ETKİNLİK ÖRNEĞİ

Etiketler

Yorum yaz