Kudüs İslam’ındır – İlk Kıblem Mescid-i Aksa – Boyama Sayfası

Yazar Yorum Yap 501 views

Müslümanlar İçin Kudüs Neden Önemlidir?

Kudüs şehri, dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Üç semavi dinin kutsal yerlerini barındıran Kudüs, tarih boyunca defalarca savaşa sahne olmuştur. Hatta bu savaşların bazılarında şehrin büyük bir kısmı yıkılmış ve daha sonra tekrardan inşa edilmiştir.

Kudüs, şu anda Filistin ve İsrail arasında bölünmüş bir şehir konumundadır. Filistin devleti Kudüs’ü kendi başkenti olarak ilan ederken, İsrail’de kendi başkenti olarak ilan etmeye devam ediyor. Fakat uluslar arası toplumlar Kudüs’ü herhangi bir ülkenin başkenti olarak tanımıyorlar.

Müslümanlar için üç kutsal şehir vardır. Bunlar Mekke, Medine ve Kudüs’dür. Hz. Peygamber; “Ziyaretler ancak üç mekâna yapılır. Mekke’deki Mescidu’l-Haram’a, Medine’deki benim bu mescidime ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya.” buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (sav)’ın cariyesi Meymune (ra): “Ey Resulullah! Bize Mescidi Aksa hakkındaki hükmün ne olduğunu bildir” dedi. Resulullah (sav) da şöyle buyurdu: “Oraya (Mescidi Aksa’ya) gidin ve içinde namaz kılın.” -Hadisin ravisi dedi ki: “O zaman burası Daru’l-Harb’di (yani Müslüman olmayanların hakimiyeti altındaydı).”- (Resulullah (sav) sözlerine daha sonra şöyle devam etti): “Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.” (Ebu Davud, Kitabu’s-Salat, 14)

İslam alimlerine göre burada belirtilen zeytinyağı bir semboldür. Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya önem verilmesi tavsiye edilmiştir. Nitekim bu tavsiye doğrultusunda Hz. Ömer, Hicretin 14. yılında miladi takvime göre 636 yılında Islâm ordularını Suriye, Irak, Filistin ve Misir cephesinde Yezid b. Ebu Süfyan, Ubeyde b. Cerrah ve Allah’ın kılıcı Halid b. Velid (ra) komutasında göndermiştir. Bu ordular Allah’ın izniyle zaferden zafere koşmuşlar ve nihayet Kudüs’de bu seferler sonucunda Hz. Ömer’in de Kudüs topraklarına ayak basması ve gayrimüslimlere eman vermesiyle üçüncü haremimiz olan Mescid-i Aksa bölgesi de artık Müslümanlar’ın eline geçmiştir.


Mescid-i Aksa İlk Kıblemizdir

Peygamber Efendimiz (sav)’e Kuran-i Kerim tebliğ edilmeye başladığında, en önemli ibadetlerimizden biri olan namaz Mescid-i Aksa’ya dönülerek kılınmıştır. İlk kıblemizin Mescid-i Aksa’nın Kudüs şehrinde bulunması, bu şehrin tüm Müslümanlar olarak kutsallığını açıkça ifade eder.

İlk Kıblem Mescid-i Aksa temalı boyama sayfası hazırladık.Çocuklarla yada boyama seven gençlerle Mescidi Aksa ile ilgili bir sohbet için güzel bir yan etkinlik.Kalıbını sizlerle de paylaşmak istiyoruz.


İsra ve Miraç Hadisesi

Peygamber Efendimiz (sav)’in Medine’ye hicretinden bir buçuk sene önce Recep ayının 27. Gecesi en büyük mucizelerden biri olan İsra ve Miraç hadisesi gerçekleşmiştir.

“Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haramdan alıp, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir.”

Recep ayının 27. gecesi Cebrail (as), Peygamber Efendimiz (sav)’i Mekke’den alıp, Burak adlı bir binek ile Mescid-i Aksa’ya götürdü. Oradan da Cenab-ı Hakkın kudretine delalet edilen ayet ve bazı alametler birer birer gösterildi ve semaya çıkarıldı. Semaya çıkarılırken birçok peygamber ile görüştürüldü. Daha sonra Peygamber Efendimiz (sav), rabbinin kelamını işitme şerefine erişti ve aynı gece içerisinde tekrardan Mekke’deki hanelerine geri götürüldü.


Peygamberler Şehri Kudüs

Kudüs, onlarca peygambere ev sahipliği yapmış bir şehir olmasıyla da İslamiyette her zaman ayrı bir yere sahiptir. Hz. Adem (as)’dan başlayarak sonraki bütün peygamberlerin ortak dini tevhittir. Nitekim Cenab-ı Hak bütün peygamberlere aynı gerçeği tebliğ ettiğini buyurmuşlardır.  “Sana söylenen senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir.” (Fussilet, 41/43)


Kudüs’deki İslami Eserler

Hz. Ömer’in görevlendirdiği İslam ordularının Kudüs’ü fethinden sonra şehir birçok eserle zenginleştirilmiştir. Emeviler, Abbasiler, Eyyübiler, Memlüklüler ve Osmanlılar’ın hakimiyetinde olan Kudüs yüzlerce İslami eserlerle donatılmıştır. Özellikle şu an halen var olan birçok Osmanlı eseri ihtişamıyla Kudüs’ün İslam şehri olduğunu göstermektedir.

Ayrıca bugüne kadar ayakta kalan eserlerin birçoğunun restore edilmesi gerekmektedir. Fakat işgalci siyonistler tarafından bu onarımlar engellenerek tamamen yıkılmaya terk edilmektedir.
 

Kudüs Bizimdir, Bizim Kalacaktır.

Kudüs gibi Müslümanlar’ın en kutsal üçüncü şehri olan bir yerin işgal altında olması tüm İslam aleminin büyük bir ayıbıdır. Tarihte zaman zaman Haçlı ve Yahudi işgal girişimleri olmuşsa da, bu girişimler kısa süreli olmuş ve Müslümanlar bu kutsal şehri tekrar tekrar fethedip kurtarmışlardır.

638 yılından 1099 yılına kadar Müslümanlar’ın elinde olan Kudüs, 1099 yılında Haçlı orduları tarafından işgal edilmiş ve 88 yıl sonra Selahattin Eyyübi tarafından Kudüs tekrar Müslümümanlar’ın hakimiyetine geçmiş ve 1917 yılına kadar da Müslümanlar’ın hakimiyetinde kalmıştır.

Ecdadımız da 1517 yılında fethettiği Kudüs’e tam 400 yıl boyunca Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin iç içe yaşadığı Kudüs’ü adaletle yönetmiş, bu kutsal şehre büyük eserler bağışlamışlardır.

En büyük arzumuz ecdadımızın ve Kudüs’e hizmet eden diğer tüm İslam devletlerinin olduğu gibi bugünün İslam devletlerinin de direniş hareketlerine güç kazandırması maddi ve manevi desteklerini esirgememesi gerekmektedir. Kudüs’ün hakimiyetinin şanına yakışır bir şekilde Allah’ın razı olduğu kulların eline geçmesi gerekmektedir.

İnancımız odur ki birgün mutlaka işgal altındaki Kudüs toprakları kurtarılacaktır. Bu kutsal belde eskiden olduğu gibi şanına ve şöhretine tekrardan kavuşacaktır.

Kudüs boyama sayfası

Kudüs İslâm’ındır…Kudüs ile ilgili boyama sayfası hazırladık.Çocuklarımıza Kudüs ve Mescid-i Aksa yı iyi anlatmalıyız. İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa dır. Mescidi Aksa nın önemini neslimiz bilmelidir.

Kudüs ile ilgili boyama sayfası

Yorum yaz