Harf Akvaryumu Oyunu Etkinliği

Yazar Yorum Yap 353 views

4-6 Yaş Dönemindeki Çocuklara Kur’an Eğitimi Nasıl Verilmelidir?

4-6 yaş dönemindeki çocuklara Kur’an eğitimine ne zaman başlamalıyız? Okul öncesi Kur’an eğitimi nasıl yapılmalı?

4-6 Yaş Çocuğa Kur’an-ı Kerim öğretirken nelere dikkat edilmelidir? Öncelikle dikkat edilmesi gereken hususlar şunlar olmalıdır:

-Öncelikle şuna dikkat edilmelidir.Bu konu şudur.Çocuğun hazır bulunuşluk seviyesi. Çocuğun yaş, kişisel yeterlilik ve özelliklerinin Elif-bâ ve Kur’ân öğrenmeye hazır olup olmama durumu göz önünde bulundurulmalı.

Harf akvaryumu

– İkinci ve önemli hususlardan biri de çocuğun bu eğitimi almaya istekli ve hevesli olması,Yine önemli hususlardan biri de Âilenin istekli olup çocuğunun yanında ve destekçi olması,evde tekrarlarını yaptırması,

– Kur’an eğitimi ile ilgili çocuğa heves ve muhabbet kazandırma. Ebeveynin ve öğreticinin sevdirme yolunu seçmesi, çocuğu zorlamadan mümkün olduğunca “az yeri, çok tekrarlı” bir yol izleyerek okutması,

– Kur’an eğitiminde oyunun önemini de gözardı etmemeli.Özellikle Kur’an harfleri öğretilirken oyun ve activitelerden bol bol istifade edilmelidir.Ailenin ve öğretmenin çocukları yarıştırma çabası içinde olmaması,diğer çocuklarla kıyaslamaması önemli bir husustur.

– Çocuğun Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenme amacına yönelik “Hatim indirmeye” değil, kalıcı öğretmeye odaklanılması gerekir.Çocuğun mükellef bir fert olmadığının akıldan çıkarılmaması önemlidir. Okulda yada Kur’an kursunda Sûre, duâ ezberi ve değerler eğitimine ağırlık verilmesi de çok önemlidir.

– Öğretmenin Eve çok ödev göndermemesi, verilecekse öğrenilenlerin tekrarının verilmesi,Bu alana yönelik bir program geliştirilmesi ya da bir program dâhilinde hareket edilmesi,- Âdâb-ı muâşeret kurallarının kalıcı olarak öğretilip yerleştirilmesinin ana hedef olarak alınması,

– 4-6 yaş Kur’an Kurslarında Allah sevgisinin esas alınması, Kur’ân-ı Kerîm’in hayat rehberimiz olduğu ve Allah Teâlâ tarafından bize gönderildiğinin sıkça vurgulanması,

– Okulda ve Kurslarda Kur’ân-ı Kerîm’i sevdirme amacı taşınması, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i merkeze alan bir yaklaşım içinde olunması,- Toplu ve münferit duâlar yapılmasına imkân verilmesi. Duâ muhtevâsının millî-mânevî duygulardan oluşmasına ve kucaklayıcı olmasına özen gösterilmesi,

– Soyut kavramları anlayamadıkları için, Okul öncesi dönemde îman esaslarından yalnızca Allâh’a îman, peygamberlere îman, kitaplara îman konularının verilmesi,

– Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm eğitiminin yanı sıra çocuğa edep ve saygı öğretilmesi, Esmâü’l-Hüsnâ ve diğer uzun duâları yaşı büyüdükçe zaten öğreneceğinin unutulmaması,Günlük sünnetleri, toplum hayatına ait kuralları ihtiva eden kısa hadîsler ezberletilip üzerinde konuşulması, bu hususta resimler yaptırılması.

– Çocukları yıl sonu müsâmerelerine hazırlamak maksadıyla uzun ezberler yaptırılmaması. Unutulmamalıdır ki, Yâsîn Sûresi gibi sûreler İmam-Hatip lise müfredâtında yer almaktadır. Abartılı Kur’ân törenlerinden ziyâde, çocuğun mutlu olacağı, tatlı bir hatıra olarak hatırlayacağı tarzda ufak kutlamalar yapılmalıdır.Çocuğun fikri mutlaka alınmalı, o günkü ruh hâline göre bir yol tutulmalıdır.

– Çocuk Sıkıldığı zaman ara verilmeli yahut bırakılmalıdır. Lâkin bu durum, gevşeklik seviyesinde algılanmamalı, çocuğun rûhuna hitap eden bir başka metot ile yola devam edilmelidir. Anneler, hanım toplantılarında, kabul günlerinde çocuğunun başarısından söz etmek yahut sosyal medyada paylaşmak için değil, Allâh’ın rızâsına uygun bir evlât yetiştirebilmek için bu eğitim yolunu seçmelidir.

– Ebeveyn ya da öğretici, daha Elif-bâ’dan başlayarak tecvidli, mahreçli öğretmeli ve bu öğretimi kolay hâle getirmelidir.

– Unutulmaması gereken en temel konu, 4-6 yaş çocuğunun “oyun çocuğu” olduğudur. Zihnî öğrenmeden ziyade çocuk oyuna doymalıdır. Evvelâ oyuna doyan çocuk, artık eğitim öğretime hazır olacaktır.

– Çocuklar için okula uyum haftasını tamamladıktan sonra topluca Elif-bâ ve Kur’ân öğrenmeye başlama programı düzenlenmeli, çocuk Kur’ân kursunu güzel duygularla tanımalıdır. Böylece döneme ve eğitime motive olmuş şekilde şevkle başlayacaktır.Sene sonu törenleri bizce hiç yapılmamalı, yapılırsa da bir şenlik havasında olup eğlendirmeli, çocuğu yorucu gösterilerden ve abartılı, pahalı kostümlerden şiddetle kaçınılmalıdır.

– Evlerde de âileler; akraba, eş ve dostu davet ederek “Kur’ân cemiyeti” yahut “Âmin Alayı – Bed-i Besmele Töreni” düzenleyebilir.

– Çocuğa, aslâ “Kur’ân’a geçersen şunu alırız, hatim yaparsan bunu alırız!” gibi maddî menfaati besleyici ve onu rüşvete alıştırıcı hedefler konulmamalı, hedefe ulaştıktan sonra bu pekiştiriciler mükâfat olarak sunulmalıdır. Uzmanların iç denetim/iç disiplin dedikleri metot uygulanmalı, çocuğa vazifesini tamamlama azmi aşılanmalıdır.

Bu güzel bilgilerden sonra biz de Kur’an eğitiminde etkili yöntemlerden biri olan oyun ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz ve yeni hazırladığımız Harf Akvaryumu oyun materyallerini sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

Yorum yaz