ÇOCUKLARA ÜSTÜN HAREKE NASIL ÖĞRETİLİR?

Yazar Yorum Yap 953 views

4 6 yaş Kuran Kurslarında ; görsel algı ve dil gelişimini dayalı Kuranı Kerim eğitimi verilmektedir. Çocuklara verilen Kuranı Kerim eğitiminde, ilk olarak öğrencilerin harfleri öğrenmesi beklenir.

Harfleri öğrenebilen öğrenciler hareke eğitimine başlar. Hareke eğitimine başlamadan önce harflerin tamamını doğru bir şekilde öğrenmek gerekir.

Harekeler üç çeşittir. Harflerin üzerine ya da altına koyuluş şekillerine göre; üstün, esre ve ötre diyerek isimlendirirler. Kur’an harflerinde Türkçedeki (a, e, i, u, ü) sesli harflerin yerini üstün, esre, ötre harekeleri alır. Bu harekeler, harfi Türkçedeki gibi kısa okuturlar.

Üstün hareke nasıl öğretilir?

Kuranı Kerim eğitiminin görsel algı dayalı bir eğitime olduğunu söylemiştik. Harfleri öğretirken de görsel materyaller kullanılmasının faydalı olacağını vurgulamıştır. Hareketli eğitiminde de, hikayeleştirme yöntemi kullanabiliriz.

Çocuklara  Üstün harekeyi tanıtmak için ilk olarak ,Üstün harekenin harfin üzerinde bir çizgi olduğunu belirtmek ile başlarız. Harfi Bu çizgi ile çizmeye çalışarak öğrenmeye çalışıyoruz.

Üstün harekeli harfleri “harfin üzerine şapka koyulmuş “şeklinde hikayeleştirerek öğretebiliriz.

Örneğin; , “Elif harfi şapka takmış artık e diye okuyalım.

“Cim” harfi şapka takmış artık “ce” diye okuyalım.

“Sad” harfi şapka takmış “sa” diye okuyalım

*Öğrencilerin,Üstün harekeyi daha kolay anlamaları için öğrencilere harfleri Üstün hareke ile öğretmekte fayda vardır.

Üstün hareke pekiştirmek için çeşitli alıştırmalar yapılabilir. Üstünlü iki harf,üstünlü üç harf şeklinde oluşturulan kelimeleri okuyarak, harfleri Üstün hareke ile tahtaya yazarak, sürekli tekrar ederek vs. Etkinlikler yapılabilir .

Harekeler ile ilgili oyunlar oluşturulabilir. Farklı Elif cüzlerinden Üstün hareke ile ilgili etkinlikler yapılabilir.[gributon][/gributon]

 

Etiketler

Yorum yaz