Çocuklara Dua nasıl öğretilir?

Yazar Yorum Yap 861 views

 Çocuklara dua etmeyi öğretmek bazı ayet ve hadislerin Metin veya anlam olarak ezberden okumalarını öğretmek çocuklar için faydalı etkinliklerdir. Dua etmenin, çocuklar için gerekli olduğu ve çocuk üzerinde olumlu etkileri olacağını söyleyebiliriz.

Bazı alimler çocukların yaklaşık 6 yaşına kadar kelime-i tevhidi , kısa dua ve sureleri, yine bu eğitime karşı ilgi duymaları ile alakalı olarak Ayetel Kürsi’yi ,Haşr suresinin son ayetlerini ezberleyebileceği ve ezberlemeleri gerektiğini belirtirler.Bu durum bu eğitimin geleneksel bir özelllikte olduğunun göstergesidir.

Çocuğun kolay ezberleyebileceği bu tür Kur’an bölümlerinin yanında kısa sure cümleleri ezberlettirerek dua etmelerini, böylece Allah’ı hissetmelerini de temin etmek gerekmektedir. Çocuğun küçük yaştan itibaren dua ile Allah’a yönelip bağlanması istek ve arzularını ona büyük bir içtenlikle arz etmesi Ruhi yönden de huzur içinde olmasını temin edebilir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de çocuklara dua ettiğini görmekteyiz. Bir seferinde Kays İbni Sa’d İbni Ubade isimli çocuğa Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sana Cennet kapılarından birini öğreteyim mi dedikten sonra Allah’tan başka güç ve kudret sahibi yoktur cümlesinin öğrettiğini bir örnek olarak söyleyebiliriz. “Allah’ım fakirlikten ,cimrilikten ,aşırı yaşlılıktan, dünyanın kötülüklerinden Sana sığınırım” duasının sahabe tarafından çocukları öğretildiğini görmekteyiz.

Bu örnekleri de dikkate alarak çocukların ahlaklanın düzgün olması , rızıklarını bol olması,  zihinlerinin açık olması ,vücutlarının sağlık ve sıhhatli olması, Yurdumuzu ve milletimizi her türlü kötülüklerden ve afetlerden korunması için Allah’a dua etmelerini hem çocukların Allah’ın varlığını hissetmelerini sağlayacağını hem de Allah’a inanıp güvenmelerini temin edebileceğiniz söyleyebilir.

[/mavibuton]

Peki çocuklara duaları nasıl öğretebiliriz?

7 yaşından küçük çocuklara, kısa sure ve dualar nasıl ezberletilir?

Henüz okuma yazma bilmeyen küçük çocuklara dua ve sure ezberletmekte  biraz güçlük çekilebilir.

1-Karşılıklı tekrar etme yöntemi ile

Okuma yazma bilmeyen küçük çocuklara dua ezberlerken karşılıklı tekrar etme yöntemi kullanılabilir. Bu yöntemi kullanırken, çocuğun harfleri düz doğru telaffuz etmesi önemlidir. Tekrarların dikkatli ve yavaş yavaş yapılması önemlidir. Yanlış telaffuz edilen kelimelerin üzerinden tekrar geçilebilir.

2-Dinleyerek öğrenme yöntemi

Öğreticinin okunması ve öğrencinin dinlemesi yöntemidir. Öğrenci dikkatle dinler. Öğretici birkaç kez tekrar eder.

Ayrıca ,Çocuk herhangi bir oyunla ,herhangi bir işle uğraşırken bir yandan da radyo ve benzeri kaynaklardan öğretilmektedir istenen duayı dinler.

3-Yüzünden okuyarak öğrenme

Bu yöntemi Kur’anı Kerim’e geçmiş öğrenciler uygulayabilir. Öğrenci Kuranı Kerim’den sureyi okur ve ezberlemeye çalışır. Yine aynı şekilde duaları da Arapça larından okuyup öğrenebilir.

Etiketler

Yorum yaz