4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticilerine

Yazar Yorum Yap 576 views

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğretici sertifikalarına ilişkin bir talimat gönderildi. Bu talimat ile birlikte özellikle son atamada atanan Sözleşmeli Personellerin 4-6 Yaş Eğitim sertifika eğitimlerinin tamamlanması planlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili talimatı ;Başkanlığımızın Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 yaş grubu) hitap ettiği yaş grubu nedeniyle, programın uygulayıcıları olan öğreticiler için bazı özel şartları gerekli kılmaktadır. Bu sebeple 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarımızda görevlendirilecek öğreticilerimizde okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitiminin özelliklerini tanımaya yönelik temel eğitim teşkil eden kurs programını tamamlamış olma şartı aranmaktadır. Bilindiği üzere Başkanlığımızca, ilgi yazıyla 19.01.2017 tarihinden sonra alınan kurs belgelerinin 4-6 yaş grubu Kur’an kursu öğreticisi olma şartı olarak kabul edilmeyeceği kararı alınmıştı. Öğreticilerimizin alana yönelik yeterliklerinin geliştirilmesi amacıyla Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliği ile “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı” (380 saat) hazırlanmıştır. Bu itibarla;

1. Bahsi geçen kurs programı hakkında bütün Kur’an kursu öğreticileri ivedilikle bilgilendirilecektir.

2. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında görevlendirilecek öğreticilerden, 19.01.2017 tarihi öncesine ait çeşitli kurum ve kuruluşlardan çocuk gelişimi ve eğitimi alanında alınan kurs bitirme belgeleri ve sertifika sahibi olanlar hariç, alana yönelik sertifika ya da kurs belgesi olmayanlardan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile hazırlanan “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı” (380 saat) bitirme belgesi istenecektir. 

3. Bilindiği üzere 2018 yılında 4/B Sözleşmeli Kur’an Kursu Öğreticisi olarak atanan lisans mezunu öğreticilerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında görevlendirilmeleri planlanmıştır. Bu statüdeki öğreticilerden; çocuk gelişimi alanında lise, ön lisans veya lisans mezuniyeti diploması ya da 19.01.2017 tarihinden önce alınmış sertifika veya kurs bitirme belgesine sahip olanlar hariç, “Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı” (380 saat) bitirme belgesini alma şartı aranacaktır.

4. Bahse konu olan kurs programının eğitimi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince verileceğinden bu konuda il/ilçe müftülüklerimizin konuyu önemle takip etmeleri ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

5. Kurs eğitiminin, Kur’an kurslarında devam eden eğitimi aksatmadan yürütülmesi ve öğreticilerin rahat bir şekilde gidebilecekleri uygun bir mekânda düzenlenmesi hususlarında ilgililer ile görüşülerek gerekli planlamaların yapılması gerekmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ali ERBAŞ Diyanet İşleri Başkanı Dağıtım: 81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)

Etiketler

Yorum yaz