4 6 YAŞ KUR’AN KURSU DÖKÜMANLARI

Yazar 3 Yorum 836 views

[ayirac]

4 6 yaş Kuran Kursu

 Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarına ilgi  ve talep geçen gün hızla artıyor. İlk olarak 2013 yılında uygulamaya konulan 4-6 yaş Kur’an Kurslarında,binlerce 4 ile 6 yaş grubu çocuğumuz ,Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’le tanışıyor.Allah sevgisi,peygamber sevgisi,insan ve doğa sevgisi,vatan ve bayrak sevgisi gibi manevi değerlerimizin farkına varıyor ve değerler eğitimi alıyorlar. Eğitim dönemi  yetişkinlere yönelik kurslarla aynı tarihte başlayıp,genelde Mayıs ayının son haftasına  kadar devam ediyor.

 4 ila 6 yaşlarındaki  küçük çocuklarımızı Kur’an-ı Kerim’le tanıştıran 4 6 yaş Kur’an Kurslarına ilgi her geçen gün daha da artıyor.

 Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor. Bu kurslarda binlerce çocuğumuz Kur’an-ı Kerim eğitimi başta olmak üzere değerler eğitimi alıyor.

 Diyanet işleri başkanlığının ilk olarak 2013 yılında pilot bölgelerde uygulamaya koyduğu “4-6 yaş Kur’an Kursları”nda binlerce çocuğumuz, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerimi okumayı öğreniyor.

 Çocuklar 4 6 yaş Kur’an kurslarında “Değerler Eğitimi” adı altında dini bilgiler öğreniyor; insanlara karşı saygı, sevgi, merhamet, paylaşma ve yardımseverlik gibi güzel alışkanlıklar kazanabilecekleri değerlerimizi öğreniyorlar.

 4 6 Yaş Kur’an Kurslarında eğitim günlük 4 ile 6 saatler arasında yapıliyor.Dersler çocukların yaş grubu dikkate alınarak işleniyor.Çocukların  gelişim süreçlerine uygun etkinliklerle işleniyor. 4-6 yaş Kur’an kurslarında dersler bu yıl yetişkinlere yönelik kurslarla aynı dönemde  başladı.

 4 6 Yaş Kur’an Kurslarında eğitim öğretim Sekizer haftalık dört dönem halinde gerçekleştirilir.

4 6 yaş Kuran Kursu Dökümanları

4 6 yaş Kuran Kursu eğitiminde kullanılan dökümanlar.

 • Kur’an Kursları öğretici kitabı (4-6 Yaş Grubu)

4 6 yaş Kuran Kursu dökümanlarının kaynağında, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarının, 4 6 yaş Kur’an kursu öğreticileri için hazırlanan “Kur’an kursları öğretici kitabı “yer almaktadır. Bu kitabı olarak kitabın içerisindeki konuların pekiştirilmesi de kolaylık sağlamak için amacıyla hazırlanan Bir de etkinlik kitabı mevcuttur. 4 6 yaş Kuran Kursu müfredatı bu kaynak üzerinden işlenir.

4 6 yaş Kuran Kursu dökümanlarına kaynaklık eden Kur’an kursları öğretici kitabı nın , Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu sunuş metni şöyledir:

Kur’an Kursları Öğretici Kitabı Sunuş

Kuranı Kerim ve Sünnet başta olmak üzere 14 asırlık İslam medeniyeti birikimi ve yapılan araştırmalar bizlere , din eğitiminin küçük yaşlardan itibaren gerekliliği hususunda pek çok örnekler sunmaktadır.

 Kuranı Kerim çocuğun henüz  Zihni gelişim aşamasında ,davranışlarının olgunlaşması ve hayat felsefesinin oluşabilmesi için eğitime tabi tutulması gerekliliğini ifade etmektedir. Allahü Teala Hazreti Lokman’ın dilinden ” yavrucuğum Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir Kaya’nın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir .Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir her şeyden hakkıyla haberdar olandır” (Lokman 16)buyurmaktadır. Aynı şekilde sevgili peygamberimiz sav. “Çocuklarınızla 7 yaşına gelinceye kadar namaz kılmayı öğretiniz” (Ebu Davut ) buyurarak çocuk ve din eğitimi konusuna dikkat çekmektedir.

 Dünyamızın yaşadığı değişim değerler eğitimi ile ilgili çalışmaları bir zorunluluk haline getirmiştir insanlığın dini ve milli değerlere yabancılaştık anlam ve amaç boşluğu yaşadığı günümüz dünyasında pek çok ülke bu durum için çareler arayarak bu alana yönelik faaliyetlerini hızlandırmış lardır.

 Topluma dini konularda rehberlik etmekle görevli Diyanet İşleri başkanlığımız Kuran kurslarında yürütülen yaygın din eğitimi hizmetinden toplumun tüm kesimlerine Etkin ve verimli bir şekilde yararlanılabilmesi ne büyük önem vermektedir.

 Başkanlığımızın yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında hizmet sunduğu muhatap kitle gelişen ve değişen şartlara uygun olarak her geçen gün çeşit len mektedir din eğitiminde yaş sınırının kaldırılması ile birlikte bu profil çeşitliliğine 4 6 yaş grubu çocuklarda dahil olmuştur.

 Dini ve ahlaki eğitimin 4 6 yaş grubu çocukların şahsiyet oluşumunda ve sosyokültürel kimlik gelişimindeki etkisi çocuğun bu dönemde ahlak ve inanç muhtevalı eğitimine ihtiyaç haline getirmektedir. Bu yaş döneminde Çocuğun dini nitelikli ilgi ve merakının Gelişi güzel bir şekilde cevaplandırılması veya cevapsız bırakılması ileriki yaşlarda din ile alakalı bir takım olumsuz düşünce ve davranışların oluşmasına neden olmaktadır.

 Dolayısıyla çocukların ihtiyacı olan dini eğitimin Hedef kitlenin temel özellikleri göz önünde bulundurularak pedagojik ilkeler çerçevesinde verilmesi gerekmektedir bu durum Kur’an kurslarında Bu döneme ilişkin programlı Öğretim etkinliklerini önemli kılmaktadır bu sebeple başkanlığımızca 4 6 yaş grubu çocuklar için Evrensel değerler olarak da adlandırabileceğimiz temel değerler ile birlikte dini bilgi ve Kuranı Kerim öğretimi içeren Kur’an kursları öğretim programı 4 6 yaş hazırlanmıştır.

 Elinizdeki öğretici kitabı isimli çalışmanın hazırlanmasında söz konusu öğretim programı esas alınmıştır öğretici kitabının ilk bölümünde 4 6 yaş grubu çocuğun gelişim özellikleri din eğitimi verirken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır Bu kitapta Kuranı Kerim öğretimi temel dini bilgiler ve ahlaki değerler üniteler halinde ele alınarak drama eğitsel oyun hikaye boyama şiir şarkı ve bunun gibi etkinliklerle desteklenmiştir Ayrıca Her hafta bu etkinlikleri pekiştirecek sürece Veli’yi de dahil edecek performans ödevlerine yer verilmiştir Bu kitabın hazırlanmasında ve basım aşamasına kadar tüm süreçlerde emeği geçenlere teşekkür ediyor üreticilerimize ve sevgili çocuklarımıza başarılar diliyoruz…

Diyanet İşleri Başkanlığı

4 6 yaş Kuran Kursu dökümanları arasında, En önemli kaynak olan Kur’an kursları öğretici kitabında yer alan konular arasında, 4 6 yaş çocuklarda gelişim özellikleri anlatılırken işlenen çocuklarda dini gelişim yazısını da aktarmak istiyorum.

4 6 yaş grubu çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken ilkeler 

Pedagog Dr.Nezahat Cihandide tarafından yazılmış olan 4 6 yaş çocuklarda gelişim özellikleri konusunun alt başlığı

 Çocuklarda dini gelişim

 • Her konuda ne neden Nasıl Niçin gibi sorular sorar.
 • Özellikle kainatın düzeni ve Allah hakkında çok soru sorar.
 • Bilinçli veya bilinçsiz çevresinde gördüğü her şeyi taklit eder. Ezberleyebileceği bazı dini ifadeler veya cümleler Onun için çok az anlam ifade eder.
 • Dini gelişimde ailenin birlikte olduğu diğer yetişkinlerin tutumu ve dini konuların doğrudan doğruya öğretilmesi rol oynar.
 • Tabiatın canlı cansız varlıkların oluşması devam etmesi değişimi canlıların doğup büyümesi gelişmesi gibi olayları merak edip ve onların Nereden gelip Nereye gittikleri sonlarının ne olacağı ölümüne olduğu öldükten sonra ne olacağı gibi konularda çeşitli sorular sorar.
 • Herhangi bir kavramı anlamaya çalışırken yaptığı gibi çoğu kez zihninde Allah’a ait zihinsel bir şema oluşturur bu şemalar ise bilişsel gelişimine paralel olarak farklılıklar gösterir.
 • Antropomorfizm Yani insana benzetme özelliğinden dolayı Allah tasavvuru da insana benzetmektedir Allah’ın aileden uzakta gökyüzünde veya bulutların üzerinde yaşayan onları her zaman koruyabilen özel bir insan olarak görür.
 • Somut düşündüğünden dolayı soyut kavramları anlayamaz ve kavrama kabiliyeti ancak görünen şeylere yöneliktir.
 • Duaların Allah ile bağlantılı olduğunun farkında olmasına rağmen dualarının anlamlarını anlamaz.
 • Dua çocuklar için niçin yapıldığı bilinmeyen ama her zaman dua yatmadan önce ibadet yerlerinde Yemekten önce veya sonra yapılan dini merasimi dir çok fazla hissetmeden itaatkar dua eder.
 • Dualarının içeriği kişisel maddi isteklerine yöneliktir.
 • Etkilendiği ve en fazla merak ettikleri konulardan birisi de ölümdür.
 • Ölüm kelimesini bilmesinden çok önce yokluk kayıp ve var olmamak fikirlerini öğrenir.
 • Ölümü 4-5 yaşlarında uzun bir uyku ile bir tutar ve yavaş yavaş ölümden korkmaya başlar.
 • 5-6 yaşlarında ölüm ile hastalık ve yaşlılık arasında bir ilişki kurmaya başlar yaşlı insanların öleceğini kabul eder ancak yine de döneceklerine İnanır.

4 6 yaş Kuran kursu dökümanlarına kaynaklık eden Kur’an kursları öğretici kitabında bulunan önemli yazılardan yazılardan biri de” 4 6 yaş grubu çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken ilkeler ” başlıklı konudur.

 

4 6 yaş grubu çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken ilkeler 

 • Eğitim çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olmalıdır.
 • Çocukların bedensel psikomotor bilişsel değil sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlayacak bir eğitim ortamı hazırlanmalıdır.
 • Çocuklarla iletişim kurulurken ben dili kullanılarak iletişim kurulmalıdır Örneğin beni üzüyorsun yerine bu davranışın beni üzüyor denilmelidir.
 • Eğitici dersin başında çocuğa ne üreteceğini ve bunu nasıl öğreneceğini eğitim ortamının düzenlenmesi materyal seçimi kullanılacak yöntem ve teknikleri belirlemelidir.
 • Çocuğun motivasyonu önemlidir çocuk motive olduğunda öğrenmeye başlar yapılan etkinlikler çocuğu motive etmelidir.
 • Eğitim uygulamasında görsel ve işitsel eğitim malzemelerinden yararlanılmalıdır.
 • İstenilen davranışı kazandırmak için çeşitli ödüller kullanılmalıdır.
 • Eğitim kazanımları etkinliklerden yola çıkılarak verilmelidir.
 • Eğitim yapılırken çocukların kullanacağı eğitim malzemeleri önceden temin edilmelidir.
 • Uygulanan programının etkili olabilmesi için ailenin katılımı sağlanmalıdır.
 • Eğitim ortamı 4 6 yaş çocukların gelişimlerine uygun hale getirilmelidir.
 • Eğitim çocukların sevgi saygı işbirliği sorumluluk yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte olmalıdır.
 • Fırsat eğitiminden yararlanılması kazandırılacak değerlerin çocukların kendi tecrübelerine dayandırılması önem verilmelidir.
 • Çocuklara eşit davranmalı fakat Ferdi farklılıklar ve göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Çocuklara toplumun dini ve kültürel değerleri Benimsetilmeli ve geliştirilmelidir.
 • Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapılarak belirlenen amaçların ne kadarına ulaşıldığı tespit edilmeli faaliyetler değerlendirmelerin sonuçları dikkate alınarak yürütülmelidir.
 • Allah sevgisi esas alınmalıdır çocuğa Allah korkusu yolu ile bazı davranışları uygulama yoluna girilmemelidir.
 • Çocuğun Zihnine yüklenilmemelidir. Çocuğun her şeyi istekle kabul etmesi her söylenene inanması her söyleneni kolay algılaması nedeniyle hayatının ilk yıllarındaki din eğitim ve öğretimi dini bilgileri bütünü ile çocuğa aktarmak demek değil Ruh ve zihin kabiliyetlerini geliştirerek onu vahyi anlamaya hazırlamaktır.
 • Çocukların soruları ciddiye alınmalı ve onların gelişim düzeyine uygun cevaplar verilmelidir.
 • Öğreticiler çocukların sorularını cevaplarken geciktirme veya cevapsız bırakma yolunu seç memelidir sorularına cevap verilmezse çocukların öğrenme isteği köreltilmiş olur çocuğa cevap verirken samimi olunmalıdır Eğer cevap verilmeyecekse belirtilmelidir.
 • Çocuğun din eğitiminde kolaydan zora Doğru giden bir yöntem izlenmelidir.
 • Allah’ın varlığı ile ilgili deliller sunulmalıdır çocuğu kendi varlığı tabiat ve Kainat üzerinde düşündürmek ona soru sormasını inceleme ve araştırma yaparak sonuçları değerlendirmesi öğretmek Allah anlayışının güçlenmesine yardımcı olacaktır.

4 6 yaş Kuran kursu dökümanları

4 6 yaş Kuran kurslarında, Kur’an-ı Kerim dersleri bulunur. Kuran-ı Kerim derslerine kaynaklık eden kitaplarımız şunlardır.

DİB yayınlarının 3 kitaptan oluşan” Kur’an Öğreniyorum ” Setidir.

 Kur’an Öğreniyorum 1 Harfler

 Kur’an Öğreniyorum 2 Hareketler

 Kur’an Öğreniyorum 3 Dua ve Sureler

4 6 yaş Kuran kursu dökümanları ndan olan bu set, 4 6 yaş kış dönemi kurslarında kullanılacağı gibi yaz kurslarında da küçük yaş grubu öğrenciler için kullanılabilir. Harfler kitabında harfler tek tek ele alınmış etkinliklerle pekiştirilmesi sağlanmış. Büyük puntolu yazılar kullanılarak çocukların daha kolay algılayabilme leri sağlanmış. Harekeler kitabı da yine Az kelimeli büyük puntolu kelimelerle yazılmış. Farklı  etkinliklerle harekelerin kavranması kolaylaştırılmış. Sure ve dualar kitabında da açık ve büyük puntolu yazılar kullanılmış.

4 6 yaş Kuran kursu dökümanları

4 6 yaş Kuran kursu dökümanları arasında  sayabileceğimiz kaynak kitaplar arasında yine Diyanet İşleri Başkanlığı ,  çocuk yayınlarının  küçük  yaş gruplarına uygun hikaye kitapları ndan istifade edilebilir. 4 6 yaş Kuran kursu dökümanları olarak sayabileceğimiz bu kitaplardan bazılarının ismini aktaralım:

 • Dinimi Öğreniyorum
 • Peygamberimi öğreniyorum
 • Kitabımı öğreniyorum
 • Cemil Dede serisi
 • Derviş dedenin dilinden ibadet ilkeleri
 • Derviş dedenin dilinden iman prensipleri
 • Çocuk ve dua
 • İnanıyorum serisi
 • Dualarımı öğreniyorum
 • İbadetlerimi öğreniyorum
 • Anne peygamber nerede
 • Anne Seccadem nerede
 • Çocuklar için Kur’an terimleri
 • Gül yüzlü çocuk (çocuk şarkıları)
 • Kur’anı kerimdeki sureleri tanıyalım
 • Kıtır ile pıtır hikaye seti
 • Hikayelerle çocuklara 40 ayet
 • Hikayelerle çocuklara Esmaül Hüsna
 • Masal kitabım
 • Rabbim Allah
 • Hikayelerle çocuklara 40 dua
 • Dini değerler serisi
 • Çocuk şiirleri
 • Ayet ve hadislerle dini ve ahlaki hikayeler

Bu ve bunun gibi pek çok kitap mevcut.Dikkat edilecek nokta kitapların çocukların yaşlarına uygun olması.Soyut kavramlardan çok somut kavramlarla öğretiler sunmasıdır.

YAZ KUR’AN KURSU EĞİTİM PROGRAMI VE MATERYALLERİ

Yaz Kur’an Kursları Başlıyor

 

4 6 yaş grubu çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken ilkeler 

 

Yaz Kur’an Kursları Başlıyor

 

 

Etiketler

3 Yorum

 1. 4 6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ PROGRAMI MODÜLLERİ – 4-6 Yaş Dünyası

  […] 4 6 YAŞ KUR’AN KURSU DÖKÜMANLARI […]

 2. 4 6 YAŞ KUR’AN KURSU. 4 6 YAŞ KUR’AN KURSU MÜFREDATI – 4-6 Yaş Dünyası

  […] 4 6 YAŞ KUR’AN KURSU DÖKÜMANLARI […]

 3. 4 6 yaş grubu çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken ilkeler  – 4-6 Yaş Dünyası

  […] 4 6 YAŞ KUR’AN KURSU DÖKÜMANLARI […]

Yorum yaz