Peygamberimin Sözlerini Öğreniyorum-Peygamberimi Seviyorum

Yazar Yorum Yap 723 views

4 6 yaş kuran kursu değerler eğitimi kapsamında olan Peygamberimi Seviyorum Ünitesi ile ilgili yaptığımız etkinlik lerden ilk proje ödevi olan Peygamberimin sözlerini öğreniyorum konusu.

Peygamberimi seviyorum ünitesi etkinliği

Peygamberimin sözlerini öğreniyorum konusu şu şekildedir.

Peygamberimizin Sözlerini Öğreniyorum

(Performans Ödevi)

Etkinlik:Öğretici bir hafta öncesinden EK-P2’deki kâğıdı ailelere gönderir. Bir hafta boyuncaEK-P2’deki hadisleri çocuklarına ezberleterek öğretmelerini ister.Çocuklar evlerinde bir hafta boyunca öğrendikleri hadisleri sınıfta arkadaşlarına okurlar.Öğretici, çocukların hadislerle ilgili yaptığı resimleri sınıf panosuna asar.Öğretici, çocuklara aşağıdaki soruları sorar ve etkinliğin değerlendirmesini yapar.

Etkinliğin Değerlendirilmesi:

  1. Peygamberimiz niçin gönderildi?
  2. Peygamberimiz temizliğe neden önem verirdi?
  3. Peygamberimiz neden nezakete önem verirdi?
  4. Peygamberimizin ismi zikredildiğinde ne söyleriz?
    1. Son peygamber kimdir? (Dib Kur’an kursu öğretici kitabı 2)
Peygamberimin sözlerini öğreniyorum.

Öğrenciler için etkinlik kitabında velilere yönelik yazı da şu şekildedir.

EK-P2: Peygamberimin Sözlerini Öğreniyorum

SAYIN VELI,Bu hafta performans ödevi olarak çocuklarınıza aşağıdaki hadis-i şerifleri ezberletereköğretmenizi istiyoruz. Bunun için öncelikle önümüzdeki bir hafta boyunca çocuğunuzahadisleri birkaç kez okuyunuz, daha sonra birkaç kez siz okuduktan sonra tekrar etmesiniisteyiniz, son olarak birkaç kez sizinle birlikte aynı anda okumasını isteyiniz.Çocuğunuzun hadis-i şerifleri aklında daha iyi tutabilmesi için ondan performans ödeviolarak hadis-i şeriflerden birisiyle ilgili resim yapmasını isteyiniz.Haftanın sonunda çocuğunuz hadis-i şerifleri ezberlediğinde çocuğunuzu bu başarısındandolayı ödüllendirebilirsiniz.Performans ödevinizi tarihinde kursumuza göndermenizi rica ediyoruz.Hadisler:Sizin en iyiniz ahlakı en güzel olanınızdır. (Buhârî, Edeb, 39; Müslim, Fezil, 68; Tirmizi,Birr, 47; Ahmed b. Hanbel, c. 2, s. 250.)Gülümsemek sadakadır. (Tirmizî, Birr, 36.)Mümin müminin kardeşidir. (Müslim, Nikah, 56; Birr, 32. Buhâri, Mezalim, 3; Ebû Dâvud,Edeb, 40 ve 56; Tirmizi, Birr, 18.)Güzel söz sadakadır. (Buhârî, Edeb, 34; Sulh, 11; Cihad, 72, 128; Müslim, Zekåt, 56; EbûDavûd, Tatavvu, 12; Edeb, 160.)Temizlik imandandır. (Müslim, Taharet, 1.)

Peygamberimi seviyorum ünitesi

Velilerden,Çocuklara bu hadisi şerifler hakkında konuşmalar yapmasını ve öğrenmelerine yardımcı olmaları beklenir.

Biz de bu Hadisi şerifleri güller içine yazarak çocuklara vermeyi düşündük.

Peygamberimin sözlerini öğreniyorum
Peygamber sevgisi etkinliği
Etiketler

Yorum yaz