Hicrî Yılbaşı Pano Yazı Şablonu

Yazar Yorum Yap 362 views

Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı islam dini açısından çok büyük anlam taşımaktadır. Muharrem ayının diğer aylardan ayrı bir yeri ve önemi vardır. Muharrem, Hicri takvimin ilk ayıdır. Sami dinlerde ve Yüce Dinimiz İslam’da özel bir yere sahip olan Aşure günü muharrem ayı içerisindedir. Sözlükte “haram kılınan, yasaklanan kutsal olan, saygı duyulan” anlamlarına gelen Muharrem, savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir.

Peki, Muharrem Ayı ve Hicri Yılbaşı nedir? Hicri Yılbaşı önemi nedir?

Hz. Peygamber Efendimiz Muharrem ayını “Allah’ın ayı” olarak nitelendirmiş ve ramazandan sonraki en faziletli orucunu bu ayda tutulan oruç olduğunu bizlere bildirmiştir. Muharrem ayının en önemli özelliklerinden biride Hicri takvime göre ilk ay olarak kabul edilmesidir.

MUHARREM AYI VE HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Hicri takvim İslam Tarihi açsından önemli hadiselerden biri olan Hicreti esas almaktadır. Hicret sözlükte terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek, anlamına gelir. Terim olarak Dini sebeplerle bir yerden diğer bir yere göç etme ve özellikle Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayı anlamına gelmektedir.Haram aylar” içinde Muharrem ayının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ayrıcalığı “Muharrem” adından da fark etmek mümkündür. Zira “muharrem” kelimesi, “haram kılınmış”, “hürmete layık” anlamlarına gelmektedir

Hz. Nuh peygamberle başlayıp İbrahim ve İsmail ile devam etmiş ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hıristiyanlar için ve ayrıca cahiliye toplumu için önemli bir yere sahip olmuş ve mukaddes kabul edilmiştir.

İslam’ın zuhurundan sonra da Muharrem ayı, dini, sosyal ve tarihi önemi haiz olaylara sahne olmuştur. Hicret ve hicri takvim, aşura ve kerbela. Bu durum Muharrem ayını, İslam kültürü açısından daha da ön plana çıkarmaktadır.

Hicrî yılbaşını öğrencilerimizle mutlaka gündeme getirmeliyiz.Sınıflarımızda yeni bir yılın başlangıcını küçük kutlamalarla yapabiliriz.Bunun için hazırladığımız hicrî yılbaşı mız mübarek olsun pano yazı şablonu mu sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

Yorum yaz