Diyanet 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esasları

Yazar Yorum Yap 401 views

Diyanet 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esasları

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Kur’an Kursları Uygulama Esaslarını Yayımladı. İşte o açıklama:

A. Yüzüne Eğitim Verilen Kur’an Kursları

1) İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları

2) 4-6 Yaş Grubu Öğrencilere Yönelik Din Eğitimi Verilen Kur’an Kursları

3) Engellilere Yönelik Din Eğitimi Verilen Kur’an Kursları

B. Hafızlık Eğitimi Verilen Kur’an Kursları

C. Kur’an Kurslarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri

D. Projeler ile Eğitim-Öğretimin Etkinliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetler

E. Protokoller

F. Geçici Öğretici Görevlendirmeleri

G. DİBBYS/EHYS (Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi/Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi)

H. Kur’an Kurslarını Tanıtıcı Materyaller ile Diğer Hususlar

1. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında; I. dönem 9, II. dönem 8, III. dönem 8, IV. dönem 8 hafta olacak şekilde eğitim-öğretim yapılacaktır.

2. Kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir. Ek öğretim programları 26 Mayıs 2019 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlanacaktır.

3. Kayıt süresi içerisinde temel öğretim programı açamayan öğreticiler aynı öğrenci grubuna en az 3 ek öğretim programı açarak eğitime devam edecektir. Ancak ek öğretim programlarında saat tamamlama zorunluluğu bulunduğundan eğitim-öğretim yılının bitmesine 8 haftadan az kalması durumunda herhangi bir ek öğretim programı açılamayacaktır.

4. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre ek öğretim programlarının tanıtımı yapılacak şartlar sağlandığında söz konusu diğer programlar da açılacaktır.

5. Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyen vatandaşlarımız, ilgili kurs yönetimine “Kayıt Dilekçesi” ile başvuru yapabilecektir.

6. DİBBYS/EHYS üzerinden öğretici ve ders tanımlama işlemlerinden önce öğrencilerin kursa kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.

7. Yatılı veya hafızlığa çalışılan Kur’an kurslarında temel öğretim programına kayıt yaptıran öğrenci, aynı dönem içerisinde ek öğretim programına kayıt yaptırabilecektir. 8. Kur’an Kursları Programı (4-6 yaş Grubu)’nda, Hafızlık Eğitimi Temel Öğretim Programında ve yatılı kurslarımızda eğitim alan öğrenciler, 30 saate kadar ders alabilecektir.

9. Bir öğrenci temel öğretim programını en fazla 12 dönem, aynı ek öğretim programını ise en fazla 4 defa alabilecektir. Hatim Kuru, Yoğunlaştırılmış Dini Bilgiler Ek Öğretim Programları ve engelli öğrencilerin eğitim-öğretiminde sınırlandırma bulunmamaktadır.

10. Aynı öğretim programında birden fazla öğretici (EK-1)’deki esaslar çerçevesinde derse girebilecektir.

11. Yüzüne eğitim yapılan Kur’an kurslarında bir dönem/kur içerisinde farklı tarihlerde yapılacak üç denetimin sonunda öğrenci sayısının 10’un altında olduğunun tespit edilmesi durumunda kadrolu öğreticiye, son denetim tarihinden dönem sonuna kadar ek ders ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir. Bu durumdaki geçici öğreticinin ise görevine son verilecektir.

12. Bağlı bulunduğu müftülükte ihtiyaç varken, bir Kur’an kursu öğreticisi maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini tamamlamadan bir başka kurumda görevlendirilmeyecektir.

13. Öğretici, Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinde yer alan Sınıf Açma Talep Formu’nun (Ek-9) bir nüshasını, uyguladıkları eğitim programının kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların ve ilgililerin rahatlıkla görebileceği uygun bir yere asacaktır.

14. Kur’an kursu öğretici ve öğrencilerine yönelik hazırlanan kitap okuma listesinden (EK2) faydalanılabilecektir.

15. Kur’an kurslarında uygulanan eğitim programları, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Kuran KursuOgretimProgrami.aspx web adresinden indirilebilecektir.

1) İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları

1. Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik, müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-23.00 saatleri arası ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim verecek Kur’an kursları belirlenecektir. Bu kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya vb. yollarla kayıt dönemlerinde halka duyurulacaktır. Ayrıca açılan kurslar müftülük web sitesinden mutlak suretle ilan edilecektir.

2. D grubu Kur’an kursları, Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin 19. maddesindeki açılış amacı ve açılış şartları göz önünde bulundurularak kamu kurum ve kuruluşları (TDV öğrenci yurtları, huzur evleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri, YURTKUR vb.) ile müftülüklerce uygun görülen kamuya açık, fiziki açıdan eğitim-öğretime uygun diğer mekânlarda açılacaktır.

3. Huzur evleri, cezaevleri, hastane, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar hariç açılacak olan D grubu Kur’an kurslarında sınıf ortamı oluşma şartı aranacaktır.

4. A, B ve C grubu Kur’an kurslarında D grubu kurslar açılmayacaktır. 5. Yüzüne eğitim gören bir öğrenci aynı öğreticide haftada 18 saat, aynı Kur’an kursunda ise 30 saate kadar eğitim alabilecektir.

6. İl/ ilçe müftülüklerince yapılacak ihtiyaç analizine göre açılması amaçlanan D grubu kurslarda, temel öğretim programının yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler ek öğretim programları öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri, mahalli şartlar dikkate alınarak açılacaktır.

7. Yaz Kur’an kursunda eğitim-öğretim görmüş olan öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri ile dini eğitimlerini devam ettirmek isteyenler ile hafızlık eğitimine ön hazırlık yapmak isteyen öğrencilere yönelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılında temel/ek öğretim programları veya Camilerde Kur’an Öğretim Programı açılacaktır.

8. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Başkanlığımızca hazırlanan “Dinim İslam” kitabı takip edilecektir. “Dinim İslam” kitabı il/ilçe müftülüklerine Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca “Dinim İslam” kitabı http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Materyaller.as px web adresinden indirilebilecektir.

9. D grubu kurslarda; açılış onayı, öğretici görevlendirme onayı, sınıf açma talep formu, öğrenci yoklama ve ders defteri, öğretim programı, dönemlik ders planları ve müftülükçe gönderilen yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte muhafaza edilecektir. Kursta bulundurulan evraklar, eğitim-öğretim dönemi sonunda müftülüğe teslim edilecektir.

10. D grubu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, müftülüğün belirleyeceği A, B, C grubu kurs yöneticilerinden birinin rehberliğinden faydalandırılacaktır. 2) 4-6 Yaş Grubu Öğrencilere Yönelik Din Eğitimi Verilen Kur’an Kursları 1. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), tespit edilen kriterlere (EK-3) uygun sınıf ve kurslarda açılacaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan mekânlarda kurs açılmayacaktır.

2. Okul öncesi özel eğitim kurumlarında 4-6 yaş grubu kurs açılmayacaktır. 3. 4-6 yaş grubu kurslarında programda belirtilen ders saatinin üzerine çıkılmayacaktır. Program gereği öğreticilerimiz günlük 6 (altı), haftalık 30 saatin üzerinde ders yapmayacaktır/yaptırılmayacaktır. Veliler kayıt sırasında konu hakkında bilgilendirilecektir.

4. Fiziki ortamın uygun, öğrenci sayısının yeterli olması durumunda 4-6 yaş grubu sınıflar aynı yaştaki öğrencilerden oluşturulacaktır.

5. 4-6 yaş grubu kurslarında sınıf mevcudunun 18 öğrenciyi geçmemesi tavsiye edilir. 6. 4-6 yaş grubu kurslarında aynı öğrenci grubuna, Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 yaş grubu), temel ve ek öğretim programları uygulanabilecektir.

7. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 4-6 yaş grubu kurslarında görev alacak öğreticilerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir. Bu itibarla;

a) 09-22 Eylül 2013 Manisa Eğitim Merkezi,

b) 13-21 Ağustos 2014 Afyonkarahisar/Sandıklı,

c) 24-28 Mayıs 2015 Afyonkarahisar/Sandıklı

d) 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde Rize Eğitim Merkezi’nde düzenlenen seminerlere katılıp hizmet içi eğitim sertifikasına sahip olanlar görevlendirilecektir. Bu kapsamdaki personelin yeterli sayıda olmaması durumunda Kur’an kursu öğreticisi olma yeterliğine sahip olup aşağıdaki şartları taşıyanlara da görev verilebilecektir.

e) Bahsi geçen sertifika ve kurs bitirme belgesi olarak 20.01.2017 tarihli E.5722 sayılı yazı ile 19.01.2017 tarihinden önce alınan kurs belgeleri geçerli olmakla birlikte yazı yayımlanmadan önce kursa kayıt yaptırıp 19.01.2017 tarihten sonra çocuk gelişimi ve eğitimi alanında en az 296 saatlik sertifika alanların belgeleri de kabul edilecektir.

f) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, isimleri ve süreleri aşağıda belirtilen belge ve sertifikalar kabul edilecektir.

g) 4-6 yaş grubuna öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak yüz yüze eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik verilecektir.

8. 2018 yılında 4/B sözleşmeli olarak atanan 4-6 yaş grubu kurslarda görevlendirilen lisans mezunları, bu eğitim-öğretim döneminde sertifikaları olmasa dahi 4-6 yaş grubu kurslarda göreve başlayacaklardır. Söz konusu belgelerini ise en geç 04.02.2019 tarihine kadar alacaklardır. Müftülüklerimiz konu ile ilgili gerekli çalışmaları yapacaklardır.

(Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı (380 saat)’nın duyurulması hususu 23.05.2018 tarihli ve E.61468 sayılı yazı ile müftülüklerimize bildirilmişti. Aynı husus 02.08.2018 tarih ve E.104454 sayılı yazıda da hatırlatılmış ve 4-6 yaş kurslarına 4/B sözleşmeli olarak 2018 yılında atanan öğreticilerimizden diploma, sertifika ya da kurs bitirme belgesine sahip olmayanların en geç 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 1. döneminin sonuna kadar belgelerini almaları gerektiği belirtilmişti. Bununla birlikte bazı illerde halk eğitim merkezlerinde kursu verecek öğretmenlerin yeterli sayıda olmaması ve kursların Eylül 2018 itibariyle açılabileceğine yönelik değerlendirmeler, müftülüklerimiz tarafından Başkanlığımıza ulaştırılmıştır. Bu nedenle bahsi geçen konuyla ilgili öğretmen yetersizliği yaşanan illerde kurs belgesi alma süresinin 3. dönemin başlama tarihine kadar (04.02.2019) uzatılması kararı alınmıştır.)

9. İl/ilçe müftülükleri mahallinde yapacakları hizmet içi eğitimleri Genel Müdürlüğümüzün 29.03.2018 tarih ve E.38387 sayılı yazısı ile belirtilen uygulama yöntemleri kapsamında gerçekleştireceklerdir.

10. PDR öğretmenlerinin görev aldığı illerde, 4-6 yaş grubu kurslarında ihtiyaç olması halinde öğreticinin talebi, ilgili müftünün de onayı ile PDR öğretmeni rehberlik yapabilecektir.

11. 4-6 yaş grubu kurslarına yardımcı personel ya da hizmetli olarak alınacak kişilerin Başkanlığımızın kurumsal niteliğine uygunlukları ve öğrenci yaş grubunun özelliklerine göre davranabilmeleri göz önünde tutulmalıdır.

12. 4-6 yaş grubu kurslarımızda çocukların kırtasiye, genel temizlik, beslenme ve diğer hizmetleri için kurs aile birliği aracılığıyla velilerden alınacak aylık ücret, resmi okul öncesi kurumları ücretleri hakkında ki İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen ücretin üstünde tutulamaz.

13. Eğitim-öğretim materyali olarak Başkanlığımızca ücretsiz olarak gönderilecek olan “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı I-II” ile “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-II” kullanılacaktır. Kitaplar

http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Materya ller.aspx web adresinden de indirilebilecektir. Diğer yardımcı materyaller ise Türkiye Diyanet Vakfı’ndan temin edilebilecektir.

14. Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere dini içerikli şarkılar hazırlanmış olup bu şarkılar Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr/multimedyaa/2/sarkilar.html web adresinden indirilerek kullanılabilecektir.

15. Öğreticilerimiz MEB okul öncesi eğitimi kapsamında hazırlanan ve programın amaç ve kazanımlarına uygun materyallerden de yararlanabileceklerdir.

16. Öğreticiler, Başkanlığımız tarafından tavsiye edilmemiş ya da bağlı bulundukları Müftülüğün onayı olmayan (öğreticinin kendi hazırladığı materyal hariç) hiç bir yayını kursta bulundurmayacaktır.

3)Engellilere Yönelik Din Eğitimi Verilen Kur’an Kursları 1. Görme, işitme ve ortopedik engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun, ihtiyacı karşılayacak şekilde her il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılacaktır.

2. Müftülükler, her il/ilçede yer alan engellilere yönelik eğitim veren okullar, STK ve dernekler ile iletişime geçecek, talep olması halinde buralarda engellilere yönelik D grubu kurslar açabileceklerdir.

3. Başkanlığımızca engelli bireylerin eğitiminde görev alacak personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personelden görme engellilerin eğitiminde “Braille Alfabesi” sertifikası olanlar; işitme engellilerin eğitiminde ise “İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi” sertifikası olanlar görevlendirilecektir.

4. Görme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle dinihaber.com 1-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde Manisa Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.

5. İşitme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 27 Ocak-8 Şubat 2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arsında Kastamonu Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.

6. Görme ve işitme engellilere yönelik açılan kurslarda öğretici ihtiyacının yukarıda ifade edilen Başkanlığımız hizmet içi eğitim seminerine katılan personelle sağlanamaması durumunda söz konusu alanla ilgili diploması veya sertifikası ya da bilgi ve tecrübesi olan müftülüğün uygun gördüğü diğer personele görev verilecektir.

7. Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, kurs ve sınıflar; öğrencilerin engellilik durumları göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır. Bedensel engelliler ise engelli olmayan öğrenciler ile aynı sınıflarda öğrenim göreceklerdir.

8. Görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile açılabilecektir. Aynı engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda öğrenim görmek üzere başvuran bireylerden engelli kimlik kartı fotokopisi veya %40 engelli olduğunu gösterir belge istenecek, bu belge Kayıt Dilekçesine eklenerek kursta muhafaza edilecektir.

9. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda Başkanlığımızca hazırlanmış eğitim-öğretim materyalleri kullanılacaktır. Eğitim-öğretim materyalleri Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

10. İl müftülüklerince il/ilçede engellilere yönelik açılmış kurslara ait istatistiki bilgiler ile bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tespit ve teklifleri ihtiva eden bir rapor eğitim-öğretimin 4. döneminin sonunda Başkanlığımız kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine gönderilecektir.

11. Müftülüklerce 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Kur’an kursu öğrencilerinin, öğreticilerinin ve halkın katılımıyla engellilere yönelik din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı programlar düzenlenecektir.

12. Kur’an kurslarında yürütülen engelli eğitimi hususunda farkındalık oluşturmak amacıyla müftülüklerce vaazlar verilecek, ayrıca toplumsal bilincin oluşması bakımından konferans, panel, seminer vb. etkinlikler yapılacaktır.

B. HAFIZLIK EĞİTİMİ YAPILAN KUR’AN KURSLARI

1. Bu kurslarda Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Temel Öğretim, Hafızlık Eğitimi ve Hafızlık Tekrar ve Talim Programı uygulanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde ise diğer eğitim programları için sınıf açılabilecektir.

2. Hafızlık eğitimi verilen kurslarda Hafızlık Eğitimi Uygulama Esaslarına (EK-4) riayet edilecektir.

3. Hafızlık temel öğretim programını bir öğrenci en fazla 3 dönem, hafızlık eğitimini ise en fazla 12 dönem alabilecektir. Bu süre içerisinde hafızlığını tamamlayamayan öğrencilerin kursla ilişiği kesilecektir.

4. Hafızlık eğitimi yapılan Kur’an kurslarının öğrenci kayıtları DİBBYS/EHYS aracılığı ile kurs yöneticisi tarafından yapılacaktır. Öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra ders ve öğretici tanımlama işlemleri yapılacak, hafızlık takip komisyonunun onayından sonra müftülüğün onayına gönderilecektir.

5. Başkanlığımızca Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri karşılığında kesinlikle ücret talep edilmemektedir. Ancak eğitim-öğretim yapılan kursun yatılı olması ya da gündüzlü fakat gün içerisinde kursta yemek yeniliyor olması durumunda; İl Müftüsünün başkanlığındaki İl Eğitim Kurulu veya İlçe Müftüsünün başkanlığındaki İlçe Eğitim Komisyonu tarafından giderler tespit edilip belgelenmek suretiyle öğrenciden yeme, içme ve/veya yatak ücreti talep edilebilecektir. Bununla birlikte söz konusu giderlerini karşılayamayacak öğrencilerin giderleri mahallindeki imkânlar (dernek ve vakıflar) yoluyla karşılanacaktır.

6. 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (E:RG-25/6/2015-29397) maddesi gereği; Ortaokul/İmam- hatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencileri velisinin yazılı başvurusu ile Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu kurslardan birinde hafızlık eğitimine devam etmek şartıyla bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurabilecektir. Verilen bir yıl aranın verimli değerlendirilebilmesi için Hafızlık Takip Komisyonu’nun takibi ve işlevselliği artırılacaktır. Komisyon her dönem sonunda DİBBYS/EHYS üzerinden öğrenci durum raporu gönderecektir.

7. Kur’an kurslarına devam eden gündüzlü, yatılı, yüzüne okuyan veya hafızlığa çalışan erkek ve kadın öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri dikkate alınacaktır. Buna göre;

a) Kur’an kurslarında sınıf ve diğer mekânların; ilkokul, ortaokul, lise çağı ve yetişkinlere yönelik olarak ayrı ayrı düzenlenmesi,

b) Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin sınıf ve yatakhanelerinin mutlaka ayrılması ve imkânlar ölçüsünde ayrı binalarda veya farklı katlarda kalmalarının sağlanması,

C. KUR’AN KURSLARINDA PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ

1. Kur’an kurslarında görev yapan psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenleri “PDR Öğretmenlerinin Çalışma Usul ve Esasları” (EK-5) çerçevesinde görev yapacaklardır. 2. Psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenlerinin yapmış oldukları rehberlik faaliyetlerinde maddi ihtiyaçlar, Kur’an kursu yöneticisiyle işbirliği yapılarak mahallindeki imkânlar (vakıf ve dernekler) yoluyla karşılanacaktır.

D. PROJELER İLE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

1. Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı geliştirmek amacıyla her sınıfta/kursta kitaplık/kütüphane oluşturulacaktır. Kitaplıkta/kütüphanede öncelikle Başkanlığımız yayınlarına yer verilecektir. Ayrıca müftülük tarafından uygun görülen eserler de kitaplık/kütüphanede yer alabilecektir.

2. Başkanlığımızca ihtiyaç sahibi kimselerin varlığına dikkat çekmek, Kur’an kursu öğrencileri ve öğreticilerinin yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla 08.08.2013 tarih ve 732 sayılı onayla “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Olsun Projesi” uygulamaya koyulmuştur. Bu itibarla; il eğitim kurulu/ilçe eğitim komisyonları marifetiyle müftülükler, ihtiyaç sahibi yetimleri ve ilgili çalışmaya destek verecek kursları belirleyip yardımların yetimlere ulaşmasını sağlayacaktır.

3. “Her Ay Bir Konu Bir Konuk” projesine 08.01.2015 tarih ve 527 sayılı yazıdaki ilke ve esaslar doğrultusunda devam edilecektir. Yapılan faaliyetler DİBBYS/EHYS sistemi üzerinden ilgili bölüme işlenecektir.

4. Kur’an kursu öğreticisi, öğrencisi ve velilerin katılımı ile Yeşilay İl Müdürlükleri veya İl Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği halinde sigara, içki ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar konusunda seminer ve konferanslar düzenlenecektir. Bu konuların dini boyutu ise müftülüğün belirleyeceği bir personel tarafından anlatılacaktır. Seminerlerde Başkanlığımız PDR öğretmenlerine de görev verilebilecektir.

5. Kurslarda deprem, sel vb. doğal afetler ile yangın gibi olaylara yönelik tedbirler alınacak ve müftülüklerce söz konusu felaketlere yönelik tatbikatların yapılması sağlanacaktır.

6. Aile ve Dini Rehberlik Büroları ile koordineli bir şekilde ailenin önemi, aile içi iletişim, insan onuru vb. konularda öğretici, öğrenci ve velilerin katılımıyla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri ile işbirliği halinde seminer ve konferanslar düzenlenecektir E. PROTOKOLLER

1-Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 28.11.2013 tarihinde imzalanan Yurtlarda Kur’an Eğitimi ve Öğretimi Kursu Açma İşbirliği Protokolü (EK -6) kapsamında, ilgili yöneticilerle görüşülüp, YURT-KUR öğrencileri ve çalışanlarına yönelik kursların açılması için gerekli çalışmalar dönem başında başlatılacaktır.

2. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle, gençlerin beden ve ruh sağlıklarına, manevi gelişimlerine katkıda bulunmak, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda, yurtlarda, spor tesislerinde, kamplarda ve gençlik merkezlerinde Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin, moral, motivasyon ve manevi rehberlik sağlaması, din ve değerler eğitimi vermesi, din hizmeti sunması amacıyla Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 26.02.2015 tarihinde imzalanan protokol (EK-7) kapsamında; özellikle yatılı eğitim veren kurslarımızda kalan öğrencilerimizin sosyal etkinlik ve rehberlik derslerinde il ve ilçedeki spor tesislerinden istifade etmeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

3. “Hafız Öğrenci Projesi” Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında 18.01.2013 tarihinde imzalanan protokol (EK-8) kapsamında yürütülecektir.

4. Mülkiyeti özel vakıf, dernek veya gerçek kişilere (şahıslara) ait mekânların Kur’an kursu hizmet binası olarak açılması, gerçekleştirilecek olan Kur’an kursu eğitimleri ile ilgili çalışmaların çerçevesinin, koşullarının ve tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi için fiziki yapı, iaşe, ibate vb. hususlara katkı sağlayan dernek, vakıf veya gerçek kişiler ile ilgili il/ilçe müftülüğü arasında imzalanmak üzere Başkanlığımızca Kur’an Kursu İşbirliği Protokolü hazırlanmış, 21.02.2018 tarihli ve E.21698 sayılı yazı ile İl/ilçe müftülüklerimize gönderilmiştir. Vakıf ve derneklerle işbirliği çalışmaları bu protokol çerçevesinde yapılacaktır.

F. GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ

1. Kur’an kurslarında geçici öğretici görevlendirmeleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) programı üzerinden yapılacaktır.

2. Geçici öğreticiler, İKYS programı üzerindeki işlemleri onaylanmadan fiili olarak göreve başlatılmayacaktır.

3. Bir Kur’an kursunda görev yapan yönetici, maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini tamamlamadan; kadrolu ve sözleşmeli öğretici ise maaş karşılığı, zorunlu ve isteğe bağlı ek ders görevini tamamlamadan aynı kursta geçici öğretici görevlendirilmeyecektir.

G. DİBBYS/ EHYS (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ/EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ)

1. Kur’an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemler https://dibbys.diyanet.gov.tr adresli program üzerinden DİBBYS/EHYS aracılığı ile yürütülecektir.

2. DİBBYS/EHYS üzerinden resmi olarak açılmayan dersler için öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecektir.

3. Tahakkuk bildirim tarihleri 1-31 olan personel her ayın son günü ve takip eden ayın 1. ve 2. günlerinde, 15-14 olan personel ise 14’ünden itibaren 3 gün içerisinde işlemlerini gerçekleştirecektir. Geçerli mazeretleri sebebi ile belirtilen süre içerisinde tahakkuk beyanını doldurmayan personelin tahakkuk beyan girişleri DİBBYS/EHYS il/ilçe yetkilerince açılabilecektir.

4. DİBBYS/EHYS’den yapılan duyurular resmi yazı niteliğinde olup söz konusu sistem üzerinden yapılan duyurular için ayrıca müftülüklere yazı gönderilmeyecektir. 5. DİBBYS/EHYS üzerinden öğretici ve ders tanımlama işlemlerinden önce öğrencilerin kursa kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. Buna göre; A, B ve C grubu Kur’an kurslarında kurs yöneticisi, D grubu kurslarda ise müftülüğün belirleyeceği görevli/öğretici tarafından öğrenciler sisteme kayıt edilecektir. Sistem üzerinden kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra yönetici veya müftülük tarafından görevlendirilen personel ders ve öğretici tanımlama sayfasından ders açarak öğreticileri tanımlayacak ve öğrencileri sistem üzerinde açılan derse aktaracaktır.

6. Kur’an kurslarında yürütülen projelerle ilgili istatistiki bilgiler DİBBYS/EHYS’ye girilecektir.

H. KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR[/mavitext]

1. Başkanlığımızca yaygın din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı afişler il/ilçe müftülüklerine ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca Başkanlığımız http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/Afisle r-Kur%27an-Kursu.aspx web adresinden de indirilerek çoğaltılabilecektir.

2. Müftülüklerce Kur’an kurslarına afişlerin dağıtımı, uygulanan öğretim programları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

3. İl/ilçe müftülüklerine gönderilen afişler, Kur’an kursları, kamu kurum ve kuruluşları, TDV, öğrenci konuk evleri, huzurevleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, YURT-KUR vb. ile uygun görülen diğer mekânlara asılacaktır.

4. Kur’an kursu öğrenci ve öğreticilerinin yaygın din eğitimi faaliyetleri ile ilgili tespit, teklif, sorun ve şikâyetlerini Başkanlığımıza ulaştırabilmeleri amacıyla hazırlanan “Bize Yazın” afişleri müftülüklerce Kur’an kurslarının uygun görülen yerlerine asılacaktır.

5. Kur’an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi için; aşçı, temizlikçi vb. personel ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Bu nedenle İŞ-KUR Genel Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) adı altında sunduğu hizmetlerden Kur’an kurslarımızın da faydalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

6. İaşe ödeneğinin kullanımı, Başkanlığımızın 16.07.2014 tarihli ve 1425 sayılı yazısında belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Yatılı kurslarımız için planlanan ödenek dışında başka bir ödenek olmadığı için zorunlu haller dışında Başkanlığımızdan ek ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

7. Rehberlik ve denetim yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek amacıyla müftü, murakıp veya müftünün yetki vereceği personel tarafından haftada en az üç Kur’an kursuna gidilecektir. Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin yapıldığı tarih ve saatler ile kursa ait bilgiler DİBBYS/EHYS’ye kurs denetim formu bölümüne girilecektir.

8. Başkanlığımızın 22.06.2015 tarih ve E.27742 sayılı yazısı gereği; Kur’an kurslarımızdan uygun olanlar, mülki amirden alınacak onayla ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin kendi öğreticileri rehberliğinde yapacakları eğitim-öğretim faaliyetleri için tahsis edilebilecektir. Söz konusu eğitimlerin yapılması sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için müftülüklerce gerekli tedbirler alınacaktır.

9. Kur’an kursu öğreticilerimizi ve müftülük personelimizi bilgilendirmek amacıyla kullanılan SMS uygulamasından istenilen verimin elde edilebilmesi için müftülüklerce ilgili personelin sisteme kayıtlı telefon numaraları kontrol edilerek gerekli olması halinde güncellenecektir.

10. Müftülüklerce 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları ekleri ile birlikte Kur’an kursu öğreticilerinin mail adresine gönderilecektir. İnterneti veya mail adresi olmayan öğreticilere söz konusu yazının fotokopisi verilecektir. Ayrıca müftülüklerce mailin ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek için öğreticilerden imza alınacaktır.

Kur’an kurslarında özveri ile çalışan Kur’an kursu öğreticilerimize ve müftülük personelimize teşekkür eder, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.

 

Etiketler

Yorum yaz