Çocuklarda Arkadaşlık Ve Dostluk Konusunda Eğitim Yöntemleri

Yazar Yorum Yap 497 views

Çocuklarda arkadaşlık ilişkilerinin önemi büyüktür. Arkadaşlık ilişkilerini geliştirme çocuklar ve aileler için bir problem olabilmektedir. Çocuğun okulda arkadaşının olmaması çocuğum yaşıtlarıyla iletişim kuramaması çocuğun arkadaş edinememesi ya da arkadaşları tarafından dışlanması durumlarında baş etme yollarını bulabilmek bazen güç olabilir.

Eğitim Yöntemleri

Arkadaşlık ve dostluk manevi kaynaşmayı telkini ve taklidi sağladığı için öğretmenler tarafından özen gösterilmeye ve geliştirilmeye muhtaçtır.Okula giden çocukların özellikle erkek çocukların iyi eylemlerine karşılık kötü eylemler edinmeleri ve önceden sahip olduklarını yeniden alışkanlıklara kazanmaları mümkündür.

Arkadaşlarının gözünde takdir edilme arzusuyla çocukların bazen birçok yalanları ve kötü davranışları alışkanlık haline getirdikleri görülür. Yalnız başlarına iken çok itaatli olan çocukların bir araya geldikleri zaman her türlü yaramaz davranışları yatkın olduklarına rastlanır.Bu nedenle eğitimcilerin aşağıdaki tavsiyeleri dikkat etmeleri gerekir:

*Çocuklara kişisel değerler ve faziletler kazandırmaya ve onların arkadaşlarının etkisinde kalacak ruhsal zaaflar içinde olmalarının önüne geçiniz.

*Faaliyet, oyun ,spor vb. alanlarda arkadaş gruplarının oluşmasında teşvik ediniz ve grupların sizin kontrolünüz altında özgürce davranmalarını sağlayınız gerekli görürseniz çocuklarınızı bazen grup başarıları nedeniyle ödüllendirebilirsiniz çocuklara kişisel güçlerinin farkına vardırarak toplumsal düzenin gelişmesine güven kazandırınız.

*Aralarında yaş farkı olan çocukların arkadaşlık ilişkilerini sürekli kontrol ediniz.

Etiketler

Yorum yaz