Besmele Etkinliği – Hadisi Şerif Etkinliği

Yazar Yorum Yap 345 views

Besmele
“Bismillâhi’r-rahmanirrahim
(Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım)

Besmele, Kur’an- ı kerim’de Allah Teâlâ’nın indirdiği ayetlerdendir. Süleyman (a.s.)dan sonra ö/ellikle bu ümmete has kılınan bir sözdür.”’ Hz. Peygamber bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Davud oğlu Süleyman (a.s.) ve benden başka hiçbir peygambere indirilmeyen bir âyet bana indirildi. Bu âyet “Bismillâhi’r-rahmanirrahim”dir. “(4) Sunacağımız şu hadisler. besmelenin önemini, .Müslüman’ın işleri-ne nasıl başlaması gerektiğini güzel bir şekilde izah etmektedir.

Besmelede en önemli husus, Allah’ın ismini okumak ve onu, girişilecek işten önce zikretmektir. Bu öne alma, yardımın yalnızca Allah’tan isteneceğini ve manayı yalnızca O’na ait kılmak içindir.

Besmele ile başlanmayan her önemli iş sonuçsuz kalır”(5) .
Besmele her kitabın anahtarıdır”(6)
Besmele hakkında âyetler ve hadislerin sunduğu mesajın şuuru ile Müslümanlar, meşrû olan bütün işlerine besmele ile başlamaktadırlar. İşlere Allah adıyla başlamak ne kadar güzel bir davranıştır.
İslâm kültürü, bir kimsenin her işe Allah adı ile başlamasını gerek-li kılar.

Bir Müslüman besmele ile “şu işe başlıyorum” derken; “ben bu işi kendim için değil, Allah adına, O’nun emri ile ve ancak O’nun için yapıyorum” demiş olur.
Her işe Allah’ın adıyla başlarım. 

Çocuklar için Besmele etkinliği hazırladık sizlerle de paylaşmak istiyoruz.”Bismillah her hayrın başıdır hadisi şerifi ile besmele boyama sayfasını bir arada kullanarak bir besmele etkinliği besmele tablosu oluşturduk.Boyama sayfası boyandıktan sonra renkli kartona yapıştırarak çocukların süslemesini sağlıyoruz.

Etiketler

Yorum yaz