4 6 YAŞ KUR’AN KURSU. 4 6 YAŞ KUR’AN KURSU MÜFREDATI

Yazar 2 Yorum 692 views

4 6 Yaş Kur’an Kursu

Diyanet İşleri başkanlığınca son yıllarda yapılan 4 6 yaş Kuran Kursu din eğitimi oldukça gerekli ve rağbet gören bir eğitim olmuştur. 4 6 yaş Kuran Kursları ilk olarak 2013 yılında uygulamaya konulmuştur.

4 6 yaş Kuran kurslarında milyonlarca çocuk yüce kitabımız Kuranı Kerim ile tanışıyor değerler eğitimi alıyor. 4 ila 6 yaşlarındaki çocuklarımıza Kuranı Kerim’de tanıştıran 4 6 yaş Kuran kurslarına ilgi her geçen gün daha da artıyor.

4 6 yaş Kuran kurslarında çocuklar değerler eğitimi adı altında dini bilgiler öğreniyor . Sevgi saygı yardımseverlik paylaşma Merhamet gibi güzel alışkanlıklar kazanıyorlar.

4 6 yaş Kuran kurslarında dersler çocukların yaş grubunu dikkate alınarak gelişim süreçlerine uygun olarak hazırlanıyor. YineYine 4 6 yaş Kur’an kursu etkinlikleri çocukların yaşlarına gelişim süreçlerine uygun bir şekilde yapılıyor.

4 6 yaş Kuran kurslarında çocuklarımız hem eğleniyor hem öğreniyor bu kurslarda binlerce çocuğumuz Kuranı Kerim eğitimi başta olmak üzere değerler eğitimi de alıyor.

4 6 yaş Kuran Kursu değerler eğitimi

4 6 yaş Kuran Kursunda verilen değerler eğitimi kapsamındaki konular,

Ahlaki ve dini eğitimin 4 6 yaş grubu çocukların şahsiyet oluşumunda ve sosyo-kültürel kimlik gelişimindeki etkisi yadsınamaz bir gerçektir. 4 6 yaş döneminde ahlak ve inanç muhtevalı eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. 4 6 yaş döneminde Çocuğun dini nitelikli ilgi ve merakının Gelişi güzel bir şekilde cevaplandırılması veya cevapsız bırakılması ileriki yaşlarında din ile alakalı bir takım olumsuz düşünce ve davranışların oluşmasına sebep olmaktadır.

Dolayısıyla 4 6 yaş grubundaki çocukların ihtiyacı olan dini eğitimin Hedef kitlenin temel özellikleri göz önünde bulundurularak pedagojik ilkeler çerçevesinde verilmesi gerekmektedir. 4 6 yaş Kuran kurslarında Bu döneme ilişkin programlı Öğretim etkinliklerini önemli kılmaktadır. Bu nedenle 4 6 yaş grubu çocuklar için Evrensel değerler olarak da adlandırabileceğimiz temel değerler ile birlikte dini bilgiler ve Kuranı Kerim üretimini de içeren 4 6 yaş Kur’an kursları öğretim programı hazırlanmıştır.

4 6 yaş Kuran Kursu materyali olarak belirlenen 4 6 yaş Kuran Kursu öğretici ve etkinlik kitabı içeriği şöyledir:

 • Kuranı Kerim öğretimi için hazırlanmış boyama,nokta birleştirme, harf çalışmaları harf eşleştirme, hareke eğitimi ,hareke çalışmaları vs gibi etkinlikler mevcuttur.
 • Temel dini bilgiler ve ahlaki değerler üniteler halinde ele alınarak işlenmektedir. (Bu üniteler ve konular drama, eğitsel oyun, hikaye, boyama, şiir , şarkı ve bunun gibi etkinliklerle desteklenenerek pekiştirilmesi sağlanmıştır.)

Ayrıca kitaptaki önemli özelliklerden biri de , her hafta bu etkinlikleri pekiştirecek, öğrenme sürecine veliyi de dahil edecek performans ödevlerine yer verilmesidir.

4 6 yaş Kuran Kursu müfredatı

Dini Bilgiler Dersi

4 6 yaş Kuran Kursu müfredatı; Kuranı Kerim eğitimi temel dini bilgiler ahlaki değerler , değerler eğitimi konularını içeren bir müfredat tır.

4 6 yaş Kuran Kursu müfredatı 1

 •  Sevgi ve merhamet terimleri anlamları.
 • Kendimize ailemize arkadaşlarımızı çevremizdeki canlı ve cansız varlıkları sevmemiz gerektiği.
 • Allah’ın insanları ve bütün varlıkları sevdiği.
 • Allah’ı ve Peygamber’i sevmemiz gerektiği.
 • Allah’a olan sevgimiz yeni bir göstergesi olarak camiye gidip ibadet etmemiz gerektiği.
 • Allah’ın kainatı bir düzen içerisinde yarattığı bilgisi.
 • Sevgi ve merhamet davranışlarının olumlu sonuçlarını fark etmemiz gerektiği.

 4 6 yaş Kuran Kursu müfredatı 2

 • Saygı teriminin anlamı.
 • Allah ve peygamberlerin isimleri geçtiğinde kullandığımız saygı cümleleri.
 • Hazreti peygamberin çevresindeki bütün insanları ve varlıklara karşı saygılı olduğunun bilgisi.
 • İnsanların farklı özelliklerine karşı saygılı olmamız gerektiğini.
 • Kuranı Kerim ezan ve dua okunurken dinlememiz gerektiği.
 • [kirmizitext][/kirmizitext]
 • Namaz kılan kişiyim kişilere saygı gösterileceği.
 • Konuşan kişiyi sözünü kesmeden dinlemediniz gerektiği. Konuşan kişiyi sözünü kesmeden dinlemediniz gerektiği
 • Anne baba ve büyüklere Saygılı olmak gerektiği .
 • Başkalarının haklarına saygı duyulması gerektiği.

 4 6 yaş Kuran Kursu müfredatı 3

 • Sorumluluk bilinci.
 • Görev ve sorumluluk terimlerinin kavranması.
 • Allah’ın insanların görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini istediği.
 • Temizlik konusu.
 • Beden temizliğine özen gösterilmesi.
 • Çevre temizliğine özen gösterilmesi
 • Kendimize ve başkalarına ait eşyaları temiz tutmamız ve korumamız gerekliliği.
 • Görev ve sorumluluklarını yerine getiren insanların her zaman başarılı ve mutlu olacağını bilgisi.
 • Kendimize toplumun duaya Allah’a ve peygambere karşı birtakım sorumluluklarımız olduğunun bilgisi.
 • İsraf konusu
 • İsraf etmeyenleri Allah’ın sevdiğinin bilgisi.

 4 6 yaş Kuran Kursu müfredatı 4

 • Adalet konusu
 • Adaletin insanlar için gerekli olduğu bilgisi.
 • Herkese karşı Adil olmanın Allah tarafından istenilen bir davranış olduğunun bilgisi.
 • Allah’ın adil olduğunu ve Adil olan insanları sevdiğinin bilgisi.
 • Peygamberlerin herkese Adil ve eşit davrandığının bilgisi.
 • İnsanların birbirlerine karşı Adil davranmaları gerektiği.
 • Adil ve eşit davranışların Güzel sonuçlar doğuracağı bilgisi.
 • Adaletin olduğu yerde huzurun olacağı bilgisi.

 

4 6 YAŞ KUR’AN KURSU OYUNLARI

4 6 yaş grubu çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken ilkeler 

 4 6 yaş Kuran Kursu müfredatı 5

 • Yardımlaşma ve paylaşma konusu
 • Allah’ın insanların yardımlaşmaları ne istediği bilgisi.
 • Allah’ın yardımlaşan insanları sevdiğinin bilgisi.
 • Hz Peygamberin insanların yardımlaşmaları ne istediğini ve yardımlaşan insanları sevdiğinin bilinmesi.
 • Aile içinde Bireylerin birbirleriyle yardımlaşmaları ve paylaşımda bulunmaları gerektiğinin bilgisi.
 • Çevresinde ihtiyacı olan herkese yardım etmenin güzel bir davranış olduğu bilgisi.
 • Yardımlaşma ve paylaşmanın insanları birbirine yaklaştırır dın dın bilgisi.

 4 6 yaş Kuran Kursu müfredatı 6

 • Sabır konusu.
 • Hazreti peygamberin sabırlı olduğunu bilmek.
 • Orucun insanı sabırlı olmayı öğrettiğini bilmek.
 • Allah’ın sabredenleri sevdiğini bilmek
 • Başarıya ve huzura giden yolda sabretmenin önemini bilmek.

 4 6 yaş Kuran Kursu müfredatı 7

 • Doğruluk ve güvenilirlik konusu.
 • Allah’a her konuda ve her zaman güvenilmesi gerektiğini bilmek.
 • Peygamberlerin güvenilir ve doğru insanlar olduğunu bilmek.
 • Doğru ve güvenilir insanların özelliklerini bilmek.
 • Dürüst güvenilir ve emaneti koruyan biri olmanın Allah’ın emri olduğunu bilmek.
 • Allah’ım ve Hz Peygamberin güvenilir ve doğru olanları sevdiğini bilmek.
 • Müslümanın güvenilir insan olduğunu bilmek.
 • Müslümanın Doğru sözlü olması gerektiğini bilmek.
 • Doğru davranışlar sergilemenin insanı mutlu ettiğini bilmek.

 4 6 yaş Kuran Kursu müfredatı 8

 • İyilik konusu
 • Allah’ın iyilik yapmayı emrettiğini bilmek.
 • Hazreti peygamberin iyiliği yaymak için gönderildiğini bilmek.
 • İnsanlara gülümsemenin selam vermenin iyilik olduğunu anlamak.
 • İyi olan insanların özelliklerini bilmek.
 • Allah’ın karşılık beklemeden iyilik yapanları sevdiğini bilmek.
 • Allah’ın İnsanların iyi olmasını ve iyilik yapmasını istediğini bilmek.
 • İyilik yapmanın başkalarını da iyilik yapmaya teşvik ettiğini bilmek.
 • Bütün varlıklara karşı iyilik yapılması gerektiğini bilmek.
 • Dua konusu.
 • Şükür konusu
 • Sahip oldukları için Allah’a teşekkür etmenin önemini fark etmek.
 • Yapılan yanlış davranışlar için özür dilemenin güzel bir davranış olduğunu anlamak.
 • Duanın Allah ile iletişiminin yolu olduğunu anlamak.
 • Elhamdülillah kelimesinin anlamını öğrenmek.
 • Allah’a her zaman ve her yerde dua edebileceğini bilmek.
 • Dua şükür ve özür dilemenin insan ilişkilerini güçlendirdiğini bilmek.
 • Özel gün ve Kandil gecelerinde dua ve şükrün önemini anlamak.

 4 6 yaş Kuran Kursu müfredatı

Kur’an-ı Kerim Dersi[pembetext][/pembetext]

 • Kuranı Kerim eğitimi
 • Kur’anı Kerim’e dokunarak incelemek ve Kuranı Kerim dinlemek.
 • Kuranı Kerim okumaya ve yaptığı her işe Besmele ile başlayacağını bilmek.
 • Besmele ve manasını bilmek.
 • Kelime-i Tevhid ve manasını bilmek.
 • Kelime-i şehadet ve manasını bilmek.
 • Kuranı Kerim’in Allah’ın sözü olduğunu bilmek.
 • Kuranı Kerim’de insanların nasıl davranacaklarını ile ilgili bilgiler olduğunu bilmek.
 • Kuranı Kerim’in insan hayatında rehber bir kitap olduğunu anlamak.
 • Kuranı Kerim öğrenmek için harf eğitimi. (Harflerin draması ,noktaları birleştirme, harfleri bakliyatla yazma, harflerle hafıza oyunu, nokta koyma etkinliği, harfleri boyama, harf olalım sıraya girelim oyunu vs etkinliklerle Kuranı Kerim eğitimi dersi yapılır.)
 • Sûre ve dua ezberi. (Rabbi Yessir duası, başarı duası, Sübhaneke duası, İhlas Suresi, Kevser suresi, Fatiha suresi, salavatı şerif, Rabbena duaları, ezan okunduğunda Aziz Allah kerim Allah la ilahe illallah duasının söylenmesi,)

Bu konular 8 haftalık bir dönemde görülen konulardır.

Yaz Kur’an Kursları Başlıyor

Okul öncesi bilmeceler, çocuklar için bilmeceler, okul öncesi dini bilmeceler

4 6 yaş grubu çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken ilkeler 

4 6 YAŞ KUR’AN KURSU DÖKÜMANLARI

4 6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ PROGRAMI MODÜLLERİ

 

Ramazan ayı ve oruç.Kadir Gecesi . Ramazan Bayramı Tebriği

Okul öncesi Ramazan manileri

Etiketler

2 Yorum

 1. 4 6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ PROGRAMI MODÜLLERİ – 4-6 Yaş Dünyası

  […] 4 6 YAŞ KUR’AN KURSU. 4 6 YAŞ KUR’AN KURSU MÜFREDATI […]

 2. YAZ KUR’AN KURSU EĞİTİM PROGRAMI VE MATERYALLERİ – 4-6 Yaş Dünyası

  […] 4 6 YAŞ KUR’AN KURSU. 4 6 YAŞ KUR’AN KURSU MÜFREDATI […]

Yorum yaz