4-6 YAŞ HAREKELER ÇALIŞMA SAYFALARI – ÜSTÜN,ESRE,ÖTRE

Yazar Yorum Yap 585 views

4 6 yaş Kuran Kurslarında ; görsel algı ve dil gelişimini dayalı Kuranı Kerim eğitimi verilmektedir. Çocuklara verilen Kuranı Kerim eğitiminde, ilk olarak öğrencilerin harfleri öğrenmesi beklenir.harekeler ile ilgili çalışma sayfaları

Harfleri öğrenebilen öğrenciler hareke eğitimine başlar. Hareke eğitimine başlamadan önce harflerin tamamını doğru bir şekilde öğrenmek gerekir.harekeler

Harekeler üç çeşittir. Harflerin üzerine ya da altına koyuluş şekillerine göre; üstün, esre ve ötre diyerek isimlendirirler. Kur’an harflerinde Türkçedeki (a, e, i, u, ü) sesli harflerin yerini üstün, esre, ötre harekeleri alır. Bu harekeler, harfi Türkçedeki gibi kısa okuturlar.

harekeler

Bu çalışmamızda harekelerle ilgili güzel bir görsel kullanarak çocuklara hitap etmak istedik. Bir arı ve peteklerden oluşan görsel üzerine harflerimizi üstün ,esre ve ötre harekeli halleri ile yazdık .Tüm harekeleri bir arada kullandık.

harekeler çalışma sayfaları

Bu görselleri çıktılar alarak çocuklarla okuma alıştırmaları yapabilir çeşitli oyunlarla ve melodi katıp şarkı olarak da istifade edebilirsiniz.

harekeler çalışma sayfaları

Yorum yaz