Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi

Yazar Yorum Yap 341 views
 1. 18 yaşına kadar her çocuk Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi ile sağlanan haklardan ayrıcalıklı olarak yararlanır.
 2. Hiçbir çocuk ırk, renk, cinsiyet, dil ,din ve etnik köken gibi nedenlerle ayrımcılığa tabi tutulamaz.
 3. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine göre çocuklara ilişkin her iş ve işlem çocukların yararına uygun olarak düzenlenir.
 4. Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulanması için taraf devletler ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği yapar.
 5. Her devlet çocukların yeteneklerini geliştirmek ile yükümlüdür.
 6. Taraf devletler her çocuğun yaşama hakkına sahip olduğunu kabul eder.
 7. Her çocuğun doğumdan hemen sonra bir isim hakkı vardır.
 8. Taraf devletler çocuğun ismini ve tabiiyetine saygı duyar.
 9. Her çocuk, anne ve babası ile birlikte yaşama hakkına sahiptir.

 1. Uluslararası ilişkilerde taraf devletler çocuklarla ilgili her konuyu öncelikle ele alır.
 2. Hiçbir çocuk yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarılamaz.
 3. Çocuklar kendilerini ilgilendiren her konuda görüşlerine açıkça ifade etme hakkına sahiptir.
 4. Çocuklar hiçbir kısıtlama olmadan görüşlerini açıklar.
 5. Taraf devletler düşünce,vicdan ve din özgürlüğüne saygı gösterirler.
 6. Taraf devletler çocuğun dernek kurma ve barış içinde toplanma hakkını tanır.
 7. Çocuğun özel yaşamına ve onuruna saygı gösterilir.
 8. Her çocuğun bilgi ve belge edinme hakkı vardır.
 9. Çocukların her koşulda kendini güvende hissetmesi için gerekli önlemler alınır.
 10. Her ocuk bedensel ve zihinsel olarak korunur.
 11. Çocuğun devletten özel korunma ve ilk yardım görme hakkı vardır.
 12. Çocuğun evlat edinilmesi hakkı vardır.
 13. ülkesini terk etmek zorunda kalan Her Çocuk mülteci olma hakkını Öncelikle sahiptir.
 14. Engelli Her çocuğun toplumsal yaşama eksiksiz katılma hakkı vardır.
 15. Her Çocuk tıbbi bakım ve rehabilitasyon hakkından yararlanır.
 16. devlet koruma altındaki Her çocuğun tedavisinin denetimini yapmakla yükümlüdür.
 17. Her çocuğun sosyal Güvenlikten yararlanma Hakkı güvence altındadır.
 18. çocukların gelişiminde Hayat seviyesinin yükseltilmesi için gerekli her önlem alınır.
 19. Eğitim çocuğun temel hakkıdır hiçbir çocuk eğitim hakkından yoksun bırakılamaz.
 20. Eğitim çocuğun kimliği kişiliği ve yararına uygun olmalıdır.
 21. Çocuğun kültürüne saygı duyulmalıdır.
 22. Oyun oynamak çocuğun temel hakkıdır.
 23. Çocuğun çalışmama hakkı vardır çocuklar çalıştırılamaz.
 24. çocukların bağımlılık yapan maddelerden ve zararlı alışkanlıklardan korunması bir zorunluluktur.
 25. Çocukların her türlü cinsel sömürgeye ve su ihtimale karşı korunması zorunludur.
 26. Çocuğun kaçırılması suçtur.
 27. Çocuğun sağlık ve mutluluğu önceliklidir.
 28. Hiçbir çocuk insanlık dışı uygulamalara tabi tutulamaz.
 29. Çocuklar Savaşı sevmez. Barış içinde yaşamalıdır.
 30. Çocuğum sağlığına yeniden kavuşma hakkı vardır.
 31. Suça karışan çocuk yaşına uygun olarak yargılanır.
 32. Bu sözleşmeye Taraf olan devletler sözleşmesi sözleşmede yazmasa da çocuğun yararını gözeten ulusal yasalarına uygulamaya devam ederler ancak taraf devletler Bu sözleşmeye uygun olmayan yasalarını çocukların yararına yeniden gözden geçirir ve Bu sözleşmeye uygun hale getirirler.

Sorumluluk Eğitiminde Dikkat Edilecek Noktalar

Etiketler

Yorum yaz