Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Yazar 2 Yorum 1.066 views

Okul öncesi dönem somut kavramların algılanabildiği soyut kavramları da henüz algılanamadığı bir dönemdir.Bu dönemde çocukların zihinsel gelişimini destekleyici etkinlikler yaptırmak faydalı olur.Vereceğimiz bu etkinlikler görseller dayalı etkinlikler kavranmasını istediğimiz konular daha iyi pekiştirilir. Bu görseller boyama etkinliği ile verildiğinde küçük kas gelişimini de desteklemiş oluruz.

Okul öncesi din eğitiminde de bu yöntemle vermek istediğimiz değerler eğitimi konularını,dini bir ifadeyi ,dini bir bilgiyi bu yöntemle veririz.

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Örneğin namaza başlarken Allahu Ekber sözünü söylediğimizi ,aktarmak istediğimizde bunu  dile getiririz.Birlikte tekrar ederiz ve  bir boyama sayfasında göstererek konuyu desteklemiş  oluruz.Bu boyama sayfası üzerinden, namaz konusunda bir sohbet ortamı oluşturup  konunun pekişmesine katkı sağlamış oluruz.

Namaza başlarken Allahü ekber derim.

 

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Abdest konusunu anlatırken ;abdest almadan önce besmele çekmemiz gerektiğini öğreniriz.’Abdest alırken besmele çekeriz’ ifadesini söyleriz.Abdest alarak; abdestin alınış  şeklini  gösteririz.Birkaç öğrencinin  daha yardımcı olarak abdest almasını sağlarız.Abdest alırken Bismillah derim ifadesine vurgu yaparız.Ve konuyu desteklemek için bir boyama sayfası kullanabiliriz.

Abdest alırken Bismillah derim.

Okul Öncesi Dini eğitim değerler eğitimi konularından biri olan büyüklerimize karşı saygılı olmak konusunu paylaşmak istediğimizde,saygı konusunu tartışarak derse başlanabilir.Saygı nedir?Saygılı olmak nedir?Kimlere saygı duyarız?Saygı duyduğumuzu nasıl gösteririz? gibi sorularla konu üzerinde düşünmelerini sağlarız.Ve konu içerisinde büyüklere saygı duymamız gerektiğinin üzerinde dururuz.Bunu pekiştirmek için de bir boyama sayfası kullanabiliriz.

 

Büyüklere saygılı davranırım.

Değerler eğitimi konularından olan emaneti koruma konusu üzerinde durduğumuzda,emanet ifadesinin anlamını paylaşırım.Daha iyi kavramak için farklı aile katılımı etkinlikleri düzenleyebiliriz.Örneğin ‘Emanetine sahip çık’ başlığıyla bir etkinlik düzenleyebiliriz.Bu etkinlikte iki arkadaş birbirinin oyuncağını birbirine emanet eder.Birgün oyuncağı arkadaşına emanet eder ve ‘ Emanetime sahip çık’ der.Bir günün sonunda emanet edilen oyuncaklar sağlam bir şekilde geri döner.Emaneti korumakla ilgili bir boyama sayfası verilerek konu görsel metinle de desteklenmiş olur.

Emaneti korurum.Emaneti önemserim.

Merhamet bir müslümanın en büyük vasfı olmalıdır.Çünkü Rabbimiz en merhametlidir.Merhamet edenleri sever.Peygamber Efendimiz de ‘Merhamet etmeyene merhamet edilmez’ buyurur.Ve her varlığa merhametle muamele etmiştir.Bundan dolayı biz de merhametli olmak durumundayız.Bu duyguyu çocukluk döneminde kazanırız.Bu yüzden çocuklarımıza yada öğrencilerimize merhamet duygusunu aşılamak zorundayız.Çünkü ancak vicdanlı nesiller insanlığı ayakta tutacaktır.Merhamet konusunda pek çok etkinlik yapılabilir.Örneğin bir sanat etkinliğiyle hazırlanan süslenmiş kaplar öğrenciyle evine gönderilir ve ailesiyle bu kaplara sokaktaki hayvanlar için yiyecekler hazırlanıp sokağa bırakılması istenir.Bu uygulamalı etkinliğin sürdürülmesi konusu aileyle görüşülür.Sınıf  ortamında konu anlatılırken bir boyama sayfasıyla desteklenir.

Her varlığa merhametli davranırım.

 

 

İslam sevgi ve barış dinidir.İslam kardeşlik dinidir.Biz de müslümanlar olarak sevmeyi bilmeliyiz.Peki neleri severiz?Sevdiklerimizi niçin severiz? Sevgi ile nasıl yaşarız?Bu sorular her yaş grubundaki insanlar için gerekli sorulardır.Okul öncesi  değerler eğitimi konusunun ilk ve önemli parçası Sevgidir.Sevgiyle  başlar değerlerimiz . Sevmeyi yaratan Allah’ı severiz.Nasıl seveceğimizi öğreten Peygamberimizi  (sav) severiz.Bizi çok seven anne babamızı severiz.Dünyayı severiz,varlıkları severiz,doğayı severiz.Ve sevgiyle yaşarız.Her varlığa sevgi duymamız gerektiğini anlatan bir boyamayla sevgi konusunu pekiştiririz.

Her varlığa sevgi duyarım.

‘ Namaz dinin direğidir.’Namaz mü’minin miracıdır’ der Peygamber Efendimiz (sav). Namaz İslam’ın şartlarındandır.Kulluğun nişanıdır.Okul öncesi dönem kulluk adına namaz yükümlülüğünün olmadığı bir dönemdir.Ancak ibadetler çocuklar tarafından görülerek yapılmalı ve büyükler tarafından sevdirilmeli özendirilmelidir.

Namazı severim.

Peygamber Efendimiz (sav) ‘Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz’ buyurur.Müslümanlar olarak ilme önem vermeliyiz.Bilgiyi önsemeliyiz.Zaten Rabbimiz den gelen ilk emir de ‘Oku’ değil midir? Küçüklerimize bilginin yüceliğini,bize kattığı değeri  öğrenmelerini sağlamalıyız.Bilgili bir insan olmanın faydalarını anlatmalıyız.

Bilgili olmayı isterim.

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Kabe kutsal mabedimizdir.Kabeyi bütün müslümanlar olarak severiz. Hac ve umre vazifelerimizi burada yaparız. Kıblemiz Kabe’dir.Namaz kılarken Kabe’ye doğru yöneliriz.Bu bilgiler küçük bir kul için yeterli bilgilerdir.Kabe’nin şekli, örtüsü  farklı görsellerle sunmalı Kabe’ yi tanıtmalıyız.Namaz ve Kabe arasındaki ilişkiyi zihinlerinde anlamlandırabilmelerine yardımcı olmalıyız.

Kabeyi severim.

Okul Öncesi Dini Boyama örneklerinden bir tanesi .Peygamberimizin (sav) Hz.Muhammet olduğunu ifade eden bir görsel.Peygamberimizin adını bilmeli küçük kullar.Bizi çok sevdiğini, mutlu yaşamamız için neler yapmamız gerektiğini,nelerden uzak durmamız gerektiğini bize öğreten bir peygamber olduğunu öğrenmeliler.Öğrenerek sevmeliler.

Peygamberimi tanırım.

Okul öncesi din eğitimi alan öğrenciler ve çocuklarımız Kur’an-ı  Kerim’le tanışmalılar.Kur’an-ı Kerim ‘in en değerli ve yüce kitabımız olduğunu bilmeliler.Bize güzel davranışları öğrettiğini, doğruları  ve yanlışları bu kitaptan öğrendiğimizi bilmeliler.

Kur’an-ı Kerimi severim.

Rabbimiz Allah’tır.Bizi anne babamıza,onları da bize veren Allah’tır.Allah’ı (CC) severiz.Allah da bizi sever.Bizi sevdiği için kâinatı ve kainattaki tüm varlıkları bizim için vermiştir.Biz de verdikleri için O ‘na teşekkür ederiz.Dua ederiz,ibadet ederiz.

Rabbim Allah’tır.

 

 

Allah (CC) temizdir , temiz olanı sever.

İslam dini temizliğe çok önem verir.Bütün ibadetleri temiz olarak yapmamızı ister.Temiz olan yiyecekleri yememizi ister.Temiz ortamda ve temiz toplumda yaşamamızı ister.

Temiz olurum.

Bismillah ifadesini farklı boyama sayfalarıyla sunabilir resimler üzerinde konuşabiliriz.Her işin başında Bismillah derim.Bismillah Allah’ın Adıyla demektir.Her işi Allah’ın adını anarak yaparım.Böylece kendimi Allah’a yakın hissederim.

[saritext][/saritext]

 

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

 

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Su içerken bismillah derim.

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Oyun oynarken Bismillah derim.

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Babama yardım ederim Bismillah derim.

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Anneme yardım ederim.Bismillah derim.

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Eve girerken ve çıkarken Bismillah derim.

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Ders yaparken Bismillah derim.

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Odamı toparlarken Bismillah derim.

 

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Elbiselerimi giyerken Bismillah derim.

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Sabah kalkarım Bismillah derim.

Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar

Etiketler

2 Yorum

  1. Okul Öncesi Peygamber Sevgisi.Peygamber sevgisi ile ilgili boyamalar.Dini boyamalar.Hadis boyamalar – 4-6 Yaş Dünyası

    […] Okul Öncesi Dini Boyama Örnekleri.4-6 Yaş Dini Boyamalar […]

Yorum yaz