Hikayelerle Çocuklara 40 HADİS

Yazar Yorum Yap 838 views

Prof.Doktor M.Yaşar Kandemir in kaleminden çocuklar için Hikâyelerle 40 Hadis derlemesini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Hikayelerle 40 hadis

MERHABA
Sevgili yavrular,
Yüce Rabbimiz kullarının mutlu olmasını ister. Onlara mutlu olmayı öğretmek için
peygamberler gönderir. Peygamberler insanların rehberi ve öğretmenidir. Onlara hem Allah
Teâlâ’nın buyruklarını, hem de dünyada nasıl yaşamaları gerektiğini öğretirler. İlk
peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-
efendimize kadar hep böyle olagelmiştir.
Peygamber efendimizin sözlerine hadis dendiğini biliyorsunuz. Yüce Rabbimizin buyruğu
olan Kur’an-ı Kerim’i bize getiren Efendimiz, bu ilâhî buyrukları hadisleri açıklamıştır.


Sevgili Efendimiz bize hem dünyada hem de dünyadan sonraki hayatımızda mutlu olmak için
ne yapmamız gerektiğini hadisleriyle öğretmiştir.
Yüce Rabbimizin buyruğunu iyice anlamak, güzel dinimizi eksiksiz öğrenmek için hadîs-i
Şerifleri çok okumalıyız. Yüz yıllardan beri birçok din büyüğümüz, Peygamber efendimizin
sözlerinden kırk hadislik buketler hazırlamışlar, böylece hadis-i şerifleri müslümanların
kolayca öğrenmesini sağlamışlardır.
Ben de sizin için yazdığımm kırkıncı kitabımın, Peygamber efendimizin sözlerinden
derlenmiş bir kırk hadis demeti olmasını arzu ettim. Hikayeleri çok sevdiğinizi bildiğim için
de hadisleri hikayelerle birlikte vermek istedim. İnşaallah kitabımı beğenirsiniz. Eğer
beğenirseniz, lütfen bana dua ediniz, sevgili yavrularım.
M. Yaşar Kandemir

Çocuklar için hikayelerle 40 hadis

KUŞLAR
Avcının biri dere kenarına ağ kurmuş. Ağın içindeki yemlere aldanan bir sürü kuş, tutulup
kalmış. Avcı bunları toplamaya gelirken, kuşlar ağ ile beraber “pırr” diye uçup havalanmışlar.
Onların güç birliði yaparak aynı yöne doðru, üstellik að ile beraber uçmalarýna þaþýran avcý,
peþlerine düþmüþ.Yolda rastladığıbir adam, avcýya, böyle telaþla ne diye koþtuðunu sormuþ.
Avcý da uçup giden kuşları göstererek onları yakalayacaðýný söylemiþ. Adam gülmüş:

 • Allah akýl versin, demiþ. Havada uçup giden kuþlara yetiþebileceðini mi sanýyorsun?
  Avcý:
 • Evet, demiþ. Aðda bir kuþ olsaydý yetiþip tutamazdým. Ama göreceksin, bunlara yetiþeceðim.
  Dediði gibi de çýkmýþ. Akþam olup da hava kararýrken kuþlarýn her biri kendi yuvasýna gitmek
  istiyormuþ. Bir kýsmý aðý ormana doðru çekiyormuþ, bir kýsmý göle doðru. Kimi daðlara gitmek
  istiyormuþ, kimi çalýlýklara. Hiç birinin de dediði olmamýþ. Að ile birlikte yere düþmüþler. Avcý da
  gelmiþ hepsini yakalamýþ.
  Zavallý kuþlar, Peygamber efendimizin þu hadisini bilselerdi hep ayný yöne uçarlar, avcýya da
  yakalanmazlardı
 • …..
 • Hikayelerin asıl metinlerini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

hikayelerle 40 hadis pdf

Etiketler

Yorum yaz