Çocuğa özgüven nasıl kazandırılır?

Yazar Yorum Yap 439 views

 Çocuklarımızın Özgüvenli olabilmesi için hangi becerileri kazandırmalıyız?

Özgüvenli çocuklar yetişmesini istiyorsak çocuklarımıza baz becerileri kazandırmak zorundayız.

 • Sorun çözme becerisi
 • Hataları karşısında çocuğa fırsat verme
 • Öfke kontrolü
 • Evet ve hayır kavramlarını öğretebilme
 • Doğru arkadaş seçebilme
 • Yaşına göre sorumluluk alabilme
 • Zamanı etkili ve verimli kullanma
 • Sosyal etkinliklere katılabilme
 • Sağlık bilinci geliştirebilme
 • Evde bir Otoritenin olduğu hissettirebilme
 • Kendisi ile barışık olabilme
 • Toplum kurallarına uymayı öğrete bilme.
 • Çocuğa özgüven ve güven duygusu kazandırma.
 • Etkili iletişim becerilerini dinleme sabır kendini ifade etme ve bunun gibi becerileri kazandırma.
 • Resimdeki insanlarla paylaşmayı öğretebilme.
 • Anne babanın çocuğa yaklaşım da tutarlılığı sağlayabilmesi ne yönelik beceriler

sevginin davranışlara yeterli yansımaması Çocuk’ta değersiz olduğu ve kabul edilmediği hissini uyandırır. sıkı kurallar sert koşullar ve fiziksel fiziksel yaptırımlarla yetişen kişiliği hiçe sayılan çocuk kendi hayatına kontrole almakta zorlanır. kibar sessiz ve Uslu aynı zamanda çekingen güvensiz Küskün aşırı hassas ve pasif bir kişilik oluşur.

Çocuklarda Özgüven için gerekli  6 temel Duygu

 1. Değerli olma
 2. Güven
 3. Yakınlık ve dayanışma
 4. Sorumluluk
 5. Başarma
 6. Mutluluk

 Çocuklarda özgüven  eksikliği belirtileri

Bu çocuklar yaşıtları ile ilişki kurmada zorlanırlar, arkadaşları ile birlikte olmaktansa yalnız kalmayı tercih ederler, yaşıtlarından çekinirler . Bazı hallerde kendilerinden Küçüklerle bir araya gelirler. Birisi onlara çok yaklaşırsa ondan uzaklaşmak suretiyle tepkide bulunurlar.

Annelerinden ayrıldıklarında ilk tepkileri Ağlama olur kendilerini sözlü olarak ifade etmekten çekinirler kendilerine soru sorulduğunda bazen cevaplandırmaktan kaçınırlar başlarını öne eğerler.

Çekingen çocukların çoğunun sınıfta sevdikleri bir yer vardır bu yer genellikle faaliyetlerden kalabalıktan uzak ve rahatça oturabilecek leri bir minder üstü veya düz bir yerdir burada olup biten şeylerin çocuğuna karşı ilgisiz ve birçoğundan habersizdirler.

Çocukların çok az şeye karşı ilgi gösterdikleri ve kendilerini rahatlatmak için sık sık parmak emdikleri,ileri-geri sallandık ları ve kendi saçlarını kulaklarını çektikleri görülebilir.

Özgüven kazanamayan çocuklarda Ailenin baskısı ve etkileri

Özgüven kazanamayan çocukların ailesi, çocuğun kendisi bir şeyler yapmak istediğinde engel olur. Çocuk yaptığı  işi başaramazsa çekingen olur ya da bir işe başlamadan önce başarısızlık korkusu oluşur.

Aile içinde çocukların söylediklerini aldırış edilmemesi durumunda Çocuk yine özgüvensiz ve çekingen olur. çocuktan yaşı ve kapasitesi dışında davranışlar beklenmesi fikrinin sürekli eleştirilmesi çocuğun çabasına karşı tepkisiz kalmak onu hiçbir şekilde beklememek yüreklendirmemek çekingenliğin ve özgüvensizliğin nedenlerindendir.

Anne babanın herhangi bir durumda birbiriyle tutarsız ve Uyumsuz davranmaları çocukları çelişkiye düşürerek kişiliklerini olumsuz yönde etkiler.

Anne babanın çocukları paylaşarak veya bir olup çocukları karşılarına alarak oluşturacağı kutuplaşmalar , aile içindeki huzur güven ve barış ortamını zedeler,  iletişim bozukluğunun zıtlaşmanın ve huzursuzluğun etkin olmasına neden olur. Bu da yine çocuğun özgüvenli olmasına engel bir durumdur.

Tüm fertlerin duygu ve düşüncelerinin sevinç ve sıkıntılarını paylaşıldığı içten açık ve demokratik aile ortamı çocuğun mutluluğun ve başarısının ön koşuludur.

(Hazırlayan:Uz.psi.danş.Berna Parılyıldız)

 

Etiketler

Yorum yaz