BULDUR SÖYLET – KAİNATI SEVİYORUM

Yazar Yorum Yap 195 views

4- 6 yaş Kur’an kursu değerler eğitimi ünitelerinden olan kâinatı seviyorum ünitesi konularından olan buldur Söylet konusu için hazırladığımız etkinliği sizlerle de paylaşmak istiyoruz…

Buldur Söylet konusu çok güzel bir konu.Çocuklara kainattaki varlıklar hakkında sorular soruluyor çocukların cevap vermeleri bekleniyor , yani çocukların aktif olarak konunun içinde olmasını sağlıyor…

Konuyu da paylaşıyorum…

Buldur, Söylet
Etkinlik:
Öğretici Güneş, Ay, yıldız, dağ, at, arı, inek, tavuk, koyun, deniz, balık ve insan resimlerini
keserek hazırlar. Sonra büyük fon kartonunu alıp sınıfta tüm çocukların görebileceği bir
yere asar. Bu işlemlerden sonra çocuklara aşağıdaki soruları sorup çocukların cevapları
doğrultusunda önceden temin ettiği resimleri fon kartonuna yapıştırır.
Öğretici, çocuklara sorar:
– İçinde yaşadığımız gezegenin adı nedir?
Çocuklar, “Dünya” cevabını verdikten sonra, öğretici çocuklara fon kartonunun üzerine
büyük bir daire çizerek, “Bu bizim Dünyamız olsun.” der.


Öğretici, çocuklara sorar:
– Allah (c.c.) Dünya’nın ısınması için neyi yaratmıştır?
Çocuklar “Güneş” cevabını verdikten sonra, öğretici Güneş resmini çocukların göreceği
şekilde Dünya’nın yakınına yapıştırır.
Öğretici, çocuklara sorar:
– Allah (c.c.) gece Dünya’yı aydınlatacak neler yaratmıştır?
Çocuklar Ay ve yıldız cevaplarını verdikten sonra, öğretici yıldız ve Ay resmini, Dünya
resmini, üstünde bir boşluğa yerleştirir.
Öğretici, çocuklara sorar:
– Yeryüzündeki kocaman tepelerin adı ne?
Çocuklar “dağ” cevabını verdikten sonra, öğretici dağ resmini Dünya’nın üzerine yapıştırır.


Öğretici çocuklara sorar:
– Dünya’da hangi hayvanlar yaşar? (Öğretici, çocuklara elindeki resimler doğrultusunda
cevaplarını bulmalarında yardımcı olabilir.)
Çocuklar inek, arı, at, tavuk, koyun cevaplarını verdiklerinde, öğretici bu hayvanların
resmini Dünya resminin üzerine yapıştırır.
Öğretici, çocuklara sorar:

Dünya’da su dolu olan yerlere ne denir?
Çocuklar “deniz” cevabını verdikten sonra, öğretici deniz resmini Dünya’nın üzerine
yapıştırır.
Öğretici, çocuklara sorar:
– Allah (c.c.) denizde yaşayan, kıvrıla kıvrıla yüzen hangi canlıyı yaratmış?
– Çocuklar “Balık” cevabını verdikten sonra, öğretici balık resmini, denizin üzerine
yapıştırır.
Öğretici çocuklara sorar:
– Çocuklar, Allah (c.c.) bunca nimeti kimin için yarattı?
Öğretici, çocuklardan gelen cevabı dinler ve insan resmini Dünya’nın üzerine yapıştırır.
Öğretici, çocuklara kâinatı ve kâinattaki tüm varlıkları, Allah (c.c.)’ın insanlar için yarattığını söyler.
Öğretici, çocuklara aşağıdaki soruları sorar ve etkinliğin değerlendirmesini yapar.
Etkinliğin Değerlendirilmesi:

  1. Allah (c.c.) kâinatı ve bu nimetleri kimin için yarattı?
  2. Allah’ın (c.c.) yarattığı bu nimetlerden nasıl faydalanıyoruz?

Yorum yaz