Çocuklarla Dua ezberleneye devam ediyoruz.Çocuklara dua öğretirken kısa olan dualardan başlıyoruz. Kısa olan doğuran duaları çocuklar daha, kısa olan duaları ...