“ Şüphesiz Allah, temizlenenleri sever.” ( Bakara,2/222) “ Temizlik, imanın yarısıdır.” ( Müslim ) Öğretici, temizlikle alakalı ayet ve hadisleri çocukla...